En traffikerad väg tagen nattetid med lång slutartid.

Nya inkubatorbolaget XENSE Vision ska skapa hållbara och säkra trafikflöden

21 juni 2022

Tänk dig möjligheten att med hjälp av sensorer kunna kartlägga hur trafiken rör sig i din stad. Tänk dig färre köer och högre trafiksäkerhet i samband med utbyggnationer och vägarbeten. Detta är ett av många möjliga appliceringsområden som det nybildade techbolaget tillika inkubatorbolaget XENSE Vision ser i sin affärsidé. Allt med hjälp av en så kallad ”digital tvilling” av trafiken.

När Christian Karlström och Björn Crona grundade XENSE Vision, tillsammans med 5 andra kollegor, hade de en lång bakgrund och erfarenhet av bildanalys och mjukvaruutveckling i ryggsäcken. Deras gemensamma resa började som kollegor på teknikföretaget Kapsch, som fram till våren 2021 hade sin verksamhet förlagd i Jönköping. När Kapsch valde att lägga ned stora delar av sin verksamhet i Jönköping öppnades möjligheten för gruppen att bygga någonting nytt på den kompetens och teknik som de jobbat med i många år.

Vi ger oss in i det här med ett sammansvetsat team som har jobbat mycket ihop tidigare. Vi är sju personer mellan 24 och 67 år, med olika kompetenser och erfarenheter inom mjukvaruutveckling, men även med erfarenheter från internationell marknadsföring och ledarskap. Tillsammans besitter vi den kompetens som behövs för att kunna lyckas och vi siktar internationellt redan från start, säger Björn.

Fr.v. Göran Boström, Björn Crona, Simon Börjesson, Ibraheem Al-Nuaimi, Andreas Ternstedt, Claes Markström, Christian Karlström

Mer tillgänglig teknik och nya appliceringsområden

Tekniken som XENSE Visions affärsidé bygger på och som bolaget ska vidareutveckla är en avancerad typ av kamerateknik. Genom att kombinera information från flera kameror kan XENSE Visions system skapa en detaljerad 3D-modell av trafiksituationen på exempelvis en väg eller korsning. Eftersom systemet i realtid vet exakt vart alla fordon och fotgängare befinner sig i en korsning kan det användas för att förbättra trafiksituationen på många olika sätt. Exempelvis kan en trafikplanerare få bättre insikt i vart faror kan uppstå och hur man bättre optimerar trafikflödet, trafikljus kan automatiskt styras för att anpassas efter trafikmängd, och i framtiden kan uppkopplade och självkörande fordon få information om trafiken bortom vad deras egna sensorer kan upptäcka.

En ”digital tvilling” av trafiken skapar oändliga möjligheter

XENSE Vision befinner sig i uppstarten av sin utveckling och kommer inledningsvis att fokusera på att undersöka kundbehovet, som också kommer bli utgångpunkten för det fortsatta arbetet. Att med digitala metoder, med integritetsskyddad teknik, kunna kartlägga hur fordon rör sig i en stad, medför mängder av möjligheter, menar Christian och Björn. De ser framför sig hur en stad skulle kunna ha flera mätplatser utrustade med XENSE Visions kamerasystem och hur man med hjälp av AI kan förutsäga hur fordon rör sig mellan dessa platser och skapa en digital tvilling av trafiksituationen i hela staden. På det sättet skulle trafiken kunna styras på ett sätt som löser upp knutar i hela staden och inte bara punktvis. Införs det rätt så skulle trängsel och utsläpp kunna sänkas dramatiskt.

I det längre perspektivet ser vi att tekniken kan användas för att kommunicera med smarta fordon. Varna och autobromsa vid faror eller till och med ge förslag till självkörande fordon hur de effektivast och säkrast gör exempelvis en vänstersväng bland mötande trafik och fotgängare. Ge en omvärldsbild i komplicerade situationer, helt enkelt.

Christian Karlström

En del av Science Parks inkubator

Den första november blev XENSE Vision en del av Inkubatorn, som är ett av Science Parks affärsutvecklingsprogram. Insatsen riktar sig till startups i Jönköpings län, med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar 10 av dessa bolag till inkubatorprogrammet. Under inkubationstiden (6-24 månader) får programdeltagarna kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolagen får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Vi ser fram emot att bli en del av inkubatorn! Eftersom vi befinner oss så tidigt i vår utveckling ligger fokus inledningsvis på att få hjälp att hitta kundnyttan och processerna kring det. Som eget bolag arbetar vi under andra förutsättningar än tidigare. Därför hoppas vi också få stöttning i utvecklingen av företagets struktur, så att alla hittar sin roll. Vårt mål är även att växa och där ser vi att vi kan få hjälp i rekryteringen, säger Christian.