En bild på den patenterade produkten E-Z Pin som används på brandsläckare.

WilRon investerar i inkubatorbolaget Progressive Safety

6 september 2017

Wilron Ventures AB, ett helägt dotterbolag till WilRon Holding AB, har investerat i inkubatorbolaget Progressive Safety AB via en nyemission samt köp av befintliga aktier.

Jönköpingsbaserade Progressive Safety utvecklar hjälpmedel och produkter inom brandskydd och har sedan 2016 varit en del av Science Parks inkubator. I höstas tilldelades bolaget priset ”Årets säkrehetslösning 2016” för sin patenterade säkerhetsprodukt Easy Extinguish. Nu tar Progressive Safety in en investering från Wilron Ventures.

Entreprenören Ahmed Mirée som driver företaget Progressive Safety står tillsammans med representanter från investmentbolaget WilRon vid ett bord. På bordet står brandsläckaren som Progressive Safety tagit fram en lösning för.

Jag är glad och nöjd över att ha fått med WilRon i bolaget. Deras internationella affärserfarenhet och nätverk kommer vara till stor nytta i bolagets strävan att sprida användningen av våra produkter runt om i världen. Det har alltid varit min dröm att rädda liv och jag är övertygad om att våra produkter kommer göra just detta.

Ahmed Mirée, VD och grundare av Progressive Safety

WilRon Holding AB är ett investmentbolag med innehav av specifika bolag inom teknikbranscher med hög potential om värdetillväxt. WilRon’s management arbetar aktivt med sina innehav för att skapa industriledare genom både organiskt tillväxt och förvärv.

Vi är väldigt nöjda med affären. Vår syn på Ahmed som en driven entreprenör och bolagets innovationskraft har gjort oss övertygade om bolagets globala potential. Gemensamt tror vi att vi kan förverkliga bolagets vision och strategi.

Ditar Isai, styrelseordförande i WilRon