Ett foto på en vit husbil

Verendus får 300 000 SEK i VINN NU

16 april 2012

-Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att Verendus i hård konkurrens fått detta stöd från VINNOVA för att fortsätta sin satsning på tillväxt säger Gustav Österström, ansvarig för Inkubatorsprogrammet vid Science Park Jönköping.

– Det känns hedrande att vara ett av de elva bolag som fick utnämningen säger Dick Petersson, vd på Verendus System AB Pengarna kommer att användas till vidareutveckling av befintliga och nya produkter, samt till att etablera oss internationellt.

Totalt fick elva nystartade, FoU-baserade företag  300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU. Företagen är från Lund, Malmö, Jönköping, Linköping, Uppsala och Stockholm.

Nystartade företag har det tufft. Finansiering i ett tidigt skede kan ha avgörande betydelse för att etablera sig på marknaden. VINNOVAs satsning VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor var. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten.

För mer information kontakta gärna:

Verendus System AB – Dick Petersson, 0739-59 72 55
Science Park Jönköping AB – Gustav Österström, 036-30 51 63