En byggnadsarbetare sitter på en byggställning högt ovanför marken. I bakgrunden syns en storstad.

Upphandlingshjälpen Diviso antagna till Science Parks inkubator

18 juni 2019

Jönköpingsbolaget Diviso med Johan Rasmussen i spetsen har under ett par år utvecklat en ny byggplattform för fastighets- och byggbranschen. Plattformen tar ett helhetsgrepp om processen för förfrågning, upphandling och dokumenthantering som idag är fragmenterad, ineffektiv och därmed innehåller många potentiella felkällor. Diviso lanserades i dagarna och samtidigt har bolaget antagits till Science Parks inkubatorsprogram.

Idag finns stora utmaningar i distributionen av förfrågningsunderlag. Rätt dokument ska till rätt företag, ofta med epost, för att sedan skickas vidare till underentreprenörer och leverantörer. Detta leder både till fel, frustration och tidsspill. Vårt verktyg förenklar hela processen och ser till att företag i branschen kan lägga sin tid på rätt saker.

Johan Rasmusen, grundare, Diviso

Med utgångspunkt i ett utbrett problem

Johan har många års erfarenhet av byggprojekt ifrån byggentreprenörssidan. Han har sett effektiviseringsmöjligheter i hur processen ser ut vid förfrågningar samt upphandlingar och konsekvensen av avsaknaden av ett effektivt system. Beställare distribuerar oftast förfrågningsunderlag via mail som antigen har en bilaga med filer eller en länk. När intressenter sedan tagit del av underlaget ska dessa delas eller skickas vidare till underentreprenörer och leverantörer. Efter detta ska priserna från dessa sammanställas för att skapa ett anbud till beställaren. Därefter utvärderar beställaren anbuden och väljer en aktör för projektet.

Ny lösning för upphandlingsprocessen i byggbranschen

Med dessa insikter har Diviso utvecklat en tjänst för hela byggprocessen. Projektörer och beställare skapar tillsammans en upphandling med ett förfrågningsunderlag direkt i systemet som sedan skickas ut till valda entreprenörer eller publiceras synligt för alla. Anbudsgivaren kan sedan enkelt bryta ner förfrågningsunderlaget till mindre delar som i sin tur skickas till resp. underenterprenör och leverantör. Därefter ”vänder” processen och priser och svar från ovan nämnda aggregeras för att slutligen utgöra delarna till ett komplett anbud som lämnas till beställaren. Genom att ta bort e-post som distributionskanal får kunden en smidig och säker process och på så vis sparas dyrbar tid och antalet felkällor minskas.

Genom lägre trösklar i anbudsförfarandet kommer fler att kunna – och vilja – lämna anbud vilket gynnar alla parter och hela industrin.

Vi välkomnar Diviso till Science Park. Idén och konceptet är spännande och vi ser att det finns mycket att göra i byggsektorn vad gäller förenkling och digitalisering. Johan har erfarnhet från branschen och adresserar ett problem som flera parter upplever. Vi ser fram emot att arbeta med Diviso och Johan.

Henning Lindberg, affärsutvecklare, Science Park