Mitigater pitchar på en träff med Investerarnätverket. På skärmen syns en rosa bild med texten "Vi har lösningen".

Tre startups pitchade på Science Parks investerarnätverksträff

4 juni 2024

Den 21 maj var det dags för träff med investerarnätverket. Tre av Science Parks inkubatorföretag – Mitigater, SLOWFASHION och Trackmate – pitchade på träffen som hölls i Science Park Towers på plan 11 i Sky, med en fantastisk utsikt över hela Jönköping.

Science Parks investerarnätverk samlar investerare och företag i Jönköpings län med syfte att främja tillväxtbolag. Medlemmar får tillgång till träffar, investeringsmöjligheter och stöd under investeringsprocessen. Medlemskapet förpliktigar inte men det finns en förväntan på engagemang och erfarenhetsdelning. Nätverket erbjuder möjligheter att möta andra investerare och ta del av bolagens investeringspitchar.

Här är inkubatorföretagen som pitchade på nätverksträffen

Mitigater

Mitigater erbjuder en SaaS-lösning som effektiviserar riskhantering i hela värdekedjan genom att följa EU-direktiv och internationella ramverk för hållbarhet. Deras plattform möjliggör spårbarhet och automatisering av due diligence-processer, vilket minskar manuellt arbete och förbättrar beslutsfattandet. Genom att samla och analysera leverantörsdata kan företag identifiera, förebygga och mildra risker för mänskliga rättigheter och miljön. Mitigater hjälper företag att uppfylla sina hållbarhetsmål och öka transparensen genom omfattande rapportering och hantering av negativ påverkan.

SLOWFASHION

SLOWFASHION är en svensk start-up inom cirkulärt mode och har lanserat en app som erbjuder en exklusiv plattform för återförsäljning av högkvalitativa second hand-kläder, skor, väskor och smycken. Med autentisering av produkter, säkra betalningar och en belöningsstrategi som premierar användare både före, under och efter genomfört köp, siktar de på att främja den cirkulära omställningen och belöna ett nytt beteendemönster som skapar nytt liv i de 80% av garderoben som inte används. Bolaget har redan överträffat konkurrensen med fler produkter än Arkivets e-shop, och med hjälp av investerare planerar de att öka marknadsnärvaron i Sverige och initiera den internationella expansionen – först ut är Finland.

Trackmate

Trackmate erbjuder innovativa lösningar för att effektivt spåra och hantera lastbärare, vilket minskar förluster och ökar återanvändningen. Deras system hjälper företag att kontrollera var lastbärare skickas och hantera returer med enkla, effektiva funktioner. Genom att använda Trackmate kan företag minska sina CO2-utsläpp och förbättra hållbarheten i sin logistik. Dessutom möjliggör de nya affärsmodeller och ger mätbara data för miljöpåverkan.

Investerarnätverket en värdefull kanal för inkubatorföretagen

Science Park arrangerar träffar för investerarnätverket en gång i halvåret. Träffarna är ett tillfälle för medlemmarna att nätverka och utbyta kunskap och erfarenheter. Men det är också ett tillfälle för företagen i Science Parks inkubatorprogram att komma i kontakt med potentiella investerare.

Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers

Henning Lindberg är ansvarig för Science Parks inkubatorverksamhet.

– Den här typen av träffar är viktiga för våra inkubatorföretag. Att kunna erbjuda dem en direkt kontakt med individer och strukturer som har intresse och möjlighet att bidra i tidiga faser är en viktig del av vårt arbete för att stötta deras tillväxt och framgång. Vi ser att detta utbyte gynnar både entreprenörer och investerare, och det är fantastiskt att se den entusiasm och det engagemang som våra bolag och nätverksmedlemmar visar upp. Det fanns ett stort intresse hos investerarna, och vi ser fram emot att följa upp med fortsatta dialoger, säger Henning Lindberg, affärsutvecklare och ansvarig för Science Parks inkubatorprogram.