Victor Larsson, Mimmi Hermansson och Pontus Carme står står på en scen vid Science Park Towers. De håller i en blombukett och diplom för Guldenen 2024.

Trackmate är Årets Inkubatorbolag 2024 och vinnare av Guldenen

3 juni 2024

Guldenen är Science Parks utmärkelse till årets inkubatorbolag och tilldelas det företag som utmärkt sig mest under året. Priset har delats ut årligen sedan 1997 och i år gick priset till Trackmate.

Trackmate erbjuder innovativa lösningar för att effektivt spåra och hantera lastbärare, vilket minskar förluster och ökar återanvändningen. Deras system hjälper företag att kontrollera var lastbärare skickas och hantera returer med enkla, effektiva funktioner. Genom att använda Trackmates system kan företag minska sina CO2-utsläpp och förbättra hållbarheten i sin logistik. Dessutom möjliggör de nya affärsmodeller och ger mätbara data för miljöpåverkan.

– Att bli utsett till Årets Inkubatorbolag är helt fantastisk. Vi tror starkt på vår idé och lösning, och att få dela denna resa med Science Park är ovärderligt. Vi vill tacka för det stöd vi har fått under året och ser fram emot en spännande framtid, säger Mimmi Hermansson, operativ chef på Trackmate.

Mimmi Hermansson, operativ chef på Trackmate

Teamet bakom Trackmate

Pontus Carme, medgrundare och VD

Emma Friberg, medgrundare och marknad

Sanna la Placa, medgrundare och affärsutveckling

Mimmi Hermansson, Operativ chef

Victor Larsson, Kund- och säljchef

Christian Ekenstedt, CTO

Kriterier för Guldenen

Kriterierna för Guldenen är att affärsidén är unik, att företaget är en god förebild, att företaget ekonomiskt och resultatmässigt utvecklats väl under det gångna året samt att det finns goda förutsättningar för att lyckas framöver. Utmärkelsen Guldenen delades ut av Henning Lindberg, ansvarig för inkubatorprogrammet, under Science Parks sommarfest den 30 maj. Pontus Carme, Mimmi Hermansson och Victor Larsson fanns på plats i Science Park Towers för att ta emot priset

Juryns motivering

”Trackmate har under det senaste året lanserat en unik innovation för hållbar logistik genom sin revolutionerande hantering av återanvändbara lastbärare. Genom att digitalisera och optimera flöden bidrar bolaget inte bara till ökad effektivitet utan också till betydande miljömässiga fördelar, inklusive minskade koldioxidutsläpp och ökad återanvändning. Deras system har visat sig kunna öka returhastigheten och minska svinn, vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga besparingar vilket den första stora kunden bekräftar. Detta ihop med grundarteamets engagemang för att driva framtidens hållbara lösningar gör dem till en värdig mottagare av 2024 års Gulden.”

Trackmate – en del av Science Parks inkubator sedan 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Trackmate blev en del av inkubatorn under 2023. Under inkubationstiden (6-24 månader) får företaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Jag är stolt och glad över att få arbeta som affärsutvecklare med Trackmate. Att stötta ett innovativt team som strävar efter att förbättra logistiklösningar för lastbärare är väldigt givande. Trackmate's fokus på hållbarhet och viljan att hjälpa kunderna inspirerar mig. Jag ser fram emot att följa deras resa mot framgångar under resten av 2024.

Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park