Wn ung kvinna sitter cafémiljö och skriver på sin laptop. Hon ler stort.

Tillväxtstiftelsen instiftar nytt stipendium för samhällsentreprenörer 

19 april 2021

Tillväxtstiftelsen är en stiftelse med syfte att stimulera kreativitet och entreprenörskap i Jönköpings län. Stiftelsen står bland annat bakom utmärkelsen Årets Nytänkare – ett bidrag som årligen delas ut till entreprenörer i Jönköpings läns alla kommuner, för sin förmåga att tänka kreativt och nytt. Nu instiftar Tillväxtstiftelsen ett nytt stipendium för individer verksamma inom socialt entreprenörskap.

Priset delas ut till en person i Jönköpings län som med sin affärsidé eller sin verksamhet har potential att skapa samhällsnytta – i stort och smått. Syftet med stipendiet är att hylla och lyfta hållbara drivkrafter i samhället, samt att inspirera fler att våga ta steget och låta hjärta och passion visa vägen genom entreprenörskapet. Stipendiaten tilldelas 25 000 SEK som till exempel kan användas som en investering i företagsutvecklingen eller för att finansiera start av ett aktiebolag. Det finns dock inga krav på vad stipendiaten ska använda pengarna till.

– Vi i Tillväxtstiftelsen är glada och stolta över att få lansera det här priset, i syfte att lyfta de entreprenörer som också bidrar till samhället. Vi lever i en tid där vi behöver nya idéer och innovationer mer än någonsin och med det här priset vill vi visa på hur viktiga samhällsentreprenörer är för både människa och miljö. Sverige behöver fler företag som drivs av att skapa samhällsnytta, säger Lovisa Skyborn, styrelseledamot i Tillväxtstiftelsen.

  • Samhällsentreprenörskap, socialt entreprenörskap, hållbart entreprenörskap eller socialt företagande. Kärt barn har många namn. En samhällsentreprenör är en individ som genom sin idé och sin verksamhet vill bidra till en bättre värld, eller till att lösa någon av våra samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om hälsa, omsorg, jämställdhet, socialt utanförskap, integration eller miljöfrågor.

    Gemensamt för socialt entreprenörskap är att framgång i första hand mäts i samhällsnytta och påverkan, snarare än ekonomisk vinst. I ett socialt företag går det mesta av det finansiella överskottet tillbaka in i verksamheten.

  • Du kan ansöka om bidraget själv, eller nominera någon annan. Drivkraften bakom det du gör och vilken på vilket sätt det skapar samhällsnytta – i små eller stora sammanhang – spelar stor roll i urvalet. Intervjuer med utvalda ansökanden sker löpande under ansökningstiden. Blir du nominerad kommer vi att kontakta dig och be dig att i egna ord berätta lite mer om din idé och drivkraften bakom den. Ansökningstiden för stipendiet har gått ut.

  • Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

    Science Park för stiftelsen som har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF). De har sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.