Therese Salmonsson är Årets unga ledande kvinna 2021

14 mars 2022

Under en prisceremoni den 3 mars utnämndes vinnaren i utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 2021. Therese Salmonsson, tf verksamhetschef, vik. vårdenhetschef samt administrativ enhetschef på Bra Liv Kungshälsans vårdcentral, tilldelas i år den prestigefyllda titeln för sitt ledarskap. Under ceremonin utsågs även Hake Feka till Årets unga styrelsetalang 2021.

Utmärkelsen Årets unga ledande kvinna tar avstamp i statistiken som visar att Jönköpings län placerar sig i botten av Sverigestatistiken inom tre viktiga områden; andel kvinnor i ledande positioner, andel kvinnor som startar företag och andel styrelseledamöter som är kvinnor. Redan i höstas påbörjades processen för att utse årets mest framstående unga ledare. 125 personer nominerades i startskedet, och efter en urvalsprocess lyftes 20 ledarförebilder fram på årets lista. För dessa 20 personer innebär placeringen på listan en fin merit där de utsetts till duktiga ledare som kan uppvisa konkreta resultat, och goda förebilder genom sitt sätt att leda andra. Tillsammans får de senare i vår åka på en tvådagarsresa fylld av kunskap, inspiration, välmående och nätverksmöjligheter.

Hon är ledaren som utmärkt sig lite extra

Under ceremonin delades ett individuellt pris ut – Årets unga ledande kvinna 2021 – till en person på listan som utmärkt sig lite extra. Årets vinnare blev Therese Salmonsson som är tf verksamhetschef, vik. vårdenhetschef samt administrativ enhetschef på Bra Liv Kungshälsans vårdcentral. Therese, som är född 1989 har under sin tid som drivit igenom flera stora förändringsarbeten som bland annat lett till ökat välmående hos patienter och minskat dubbelarbete för personalen.

Juryns motivering

Med ett modernt synsätt i en konservativ verksamhet besitter årets unga ledande kvinna en förmåga att på ett tydligt OCH hjärtligt sätt framföra viktiga budskap. Hon har gått från klarhet till klarhet, och har med driv och engagemang tagit sig an nya roller och utmaningar inom organisationen. Med ett tillitsfullt ledarskap sätter hon hög tilltro till sina medarbetare och anstränger sig för att varje människa skall utvecklas och få redskap för att nå sin fulla potential.

Denna uppskattade ledare är ett föredöme för andra kvinnor som vill ta steget framåt i sin karriär. Hon är inspirerande, modig och omtänksam – Årets unga ledande kvinna är Therese Salmonsson.

Såhär säger Linnea Broman, från initiativets partnerbolag Poolia, om vinnaren:

– Therese har klivit in som chef i en bransch där hon tidigare hade väldigt lite erfarenhet och på kort tid skapat fina resultat på sin vårdenhet. Kommunikation är en av grundstenarna i hennes ledarskap, hon verkar i det operativa och leder genom exempel på ett personligt plan – på så sätt får hon med sig hela personalstyrkan även i stora förändringar.

Förutom äran vinner Therese ledarskapscoaching genom Combitech för sig själv och sin arbetsgrupp. Dessutom vinner hon ett årskort samt PT-timmar från Friskis

Årets unga styrelsetalang utsågs

Även ledaren Hake Feka prisades under ceremonin. Hake tilldelades StyrelseAkademiens pris Årets unga styrelsetalang 2021.

Juryns motivering

Med driv, nytänkande och passion har årets unga styrelsetalang startat ett bolag som utmanar en traditionell bransch – med målet att skapa en långsiktig förändring som förbättrar villkoren för en stor del av yrkeskåren. Hennes analytiska förmåga och förståelse för nya affärsmodeller har i kombination med ett inkluderande ledarskap på kort tid skapat affärsmässig framgång så väl som välmående medarbetare.

Denna modiga ledare kommer med värdefull expertkompetens inom juridik och bolagsbyggande att vara en stor tillgång för Science Parks styrelse. Årets unga styrelsetalang är Hake Feka.

– Priset Årets unga styrelsetalang är en hjärtefråga för oss på StyrelseAkademien. Vi vill förändra siffrorna och inspirera till ett värdeskapande styrelsearbete med en jämlik sammansättning. Hake är en imponerande ledare med en expertkompetens som är både viktig och efterfrågad i styrelserummen. Hon står för ett värderingsdrivet ledarskap och har en stor ödmjukhet för andra människor – men är samtidigt inte rädd för att ifrågasätta invanda mönster där hon ser chans till förbättring. Vi är övertygade om att Hake kommer göra ett stort positivt avtryck i alla styrelser som får förmånen att arbete med henne i framtiden, säger Hanna Aspklint från StyrelseAkademien.

Hake vinner en plats på utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, från StyrelseAkademien. Hon bereds även plats som adjungerad styrelseledamot hos Science Park Jönköping under ett års tid

Om Årets unga ledande kvinna

Årets unga ledande kvinna är ett projekt som syftar till att lyfta fram goda förebilder i Jönköpings län och som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Sedan 2019 drivs projektet av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län, i samarbete med en rad partners som stöttar och engagerar sig i projektet. På aretsungaledandekvinna.se finns de 164 ledarförebilder som hittills utsetts inom projektet sedan 2015.