Lars Birging och Carina Blom föreläser på besöket från SUSTAID. Bakom dem står en presentationsskärm.

Intresset stort när FN-projektet SUSTAID besökte Science Park

18 oktober 2021

Att göra goda affärer och samtidigt göra gott för världen – är det möjligt? Och hur går det till? Denna frågeställning samlade företagare från olika delar av Jönköpings län, när Science Park bjöd in till seminarium med FN-projektet SUSTAID.

SUSTAID är ett internationellt nätverk av innovativa företag, akademi och forskning, myndigheter och internationella hjälporganisationer. Genom att ansluta till nätverket kan företag få professionell hjälp med att anpassa sina lösningar så att de kan bidra i internationell kris och katastrof.

Kunskap och givande erfarenhetsutbyte

Under tisdagseftermiddagen den 5:e oktober fick tolv företag lära sig mer om möjligheterna kring att göra affärer med FN och andra biståndsorganisationer. På plats fanns affärsutvecklare från Science Park, samt Gösta Melkersson och Tove Engström från SUSTAID. Intresset bland deltagarna var stort under eventet, som innehöll både ny kunskap, inspiration och värdefullt erfarenhetsutbyte.

Två av företagarna på plats under seminariet var Jenny Jakobsson (grundare av Sustainable World Corporation) och Mikael Billsund (VD på Separett) som även delade med sig av sina erfarenheter av internationella projekt.

Sustainable World Corporation, Jenny Jakobsson

Sustainable World Corpration är ett nätverk av företag för att bygga långsiktiga, pålitliga partnerskap mellan framförallt mindre och medelstora svenska och afrikanska företag. Tillsammans med sina partners i länder i Afrika skapar de ett brett nätverk, geografiskt, branschmässigt och kompetensmässigt.

Separett, Mikael Billsund

Lima, huvudstaden i Peru, är en av många platser på jorden där många människor lever utan tillgång till en adekvat toalettlösning. Lima är dessutom den näst torraste huvudstaden i världen. Utöver den allvarliga vattenbristen så råder det politisk osäkerhet och dålig stadsplanering i staden vilket har lett till en sanitets- och folkhälsokris i Peru. Tillsammans med organisationen X-runner har Separett försett över 1500 familjehushåll med vattenfria toaletter i arbetet för en bättre hygien och sanitet. X-runner betjänar över 900 hushåll dagligen där de hämtar familjers avfall som sedan hanteras på ett säkert sätt.

Idéer om nya affärsmöjligheter väcktes

Lars Birging är affärsutvecklare på Science Park och jobbar främst mot länets etablerade företagare. Han är glad över att se att intresset för att kombinera affärer med att bidra är så stort. Både i kris och katastrof.

Efter seminariet med SUSTAID var det många företag som hade intresse av att ha fortsatta diskussioner inom ämnet. Nya möten och kanske till och med nya, gemensamma affärsmöjligheter uppstod mellan företagen. Och det var precis det vi ville uppnå när vi bjöd in till den här eftermiddagen

Lars Birging, Science Park

Eventet arrangerades inom ramen för projektet Framtidsinnovation. Framtidsinnovation drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Jönköping University och ALMI Företagspartner Jönköping. Projektet delfinansieras bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

 

Bilden visar logotyper för projektet Farmtidsinnovation, Science Park, Almi, Jönköping University, Swedbank och Europeiska regionala utvecklingsfonden.