Det vinnande laget i tävlingen E-challenge: Julia Blomberg och John Synnes från JIBS samt Vivien Ge och Raghunandan Bangalore Rajanna från JTH.

Studenters kreativitet spred ljus i mörkret av Covid-19

15 april 2020

Entreprenörskapstävlingen E-challenge ställde snabbt om hela tävlingsupplägget för att anpassa sig till läget kring covid-19. Såväl formen som själva tävlingsutmaningen fick i år en ny approach – och resultatet? Succé! Tre vinnande lag med spännande idéer kring att förena människor, stötta lokala företag och att förbättra tiden för människor i karantän fick dela på 130 000 kr.

Den senaste månaden har drastiskt förändrat levnadsvillkoren för miljarder människor runt om i världen. Och för många har villkoren för hur vi lever våra liv förändrats radikalt. Pandemin fortsätter att kasta sin skugga över våra liv för varje dödsfall som rapporteras. Men vi fortsätter kämpa och försöker få det att fungera – människor arbetar hemifrån, studenter undervisas online och samtalen med morföräldrarna sker över Skype. Konceptet ”social distansering” har kommit att bli ett nytt ord i vårt ordförråd – på gott och ont.

En verklig affärsutmaning för entreprenörskapsstudenter

När JIBS för nionde året rad skulle kicka igång den årliga entreprenörsutmaningen ”E-challenge” bland högskolans studenter ställdes de inför nya utmaningar i och med myndigheternas restriktioner om social distansering och online-undervisning. Men, istället för att ställa in ställde de om – och valde att se det som en möjlighet att gå online och ge studenterna en verklig affärsutmaning i det nya arbetslandskapet. Studenterna uppmanades att bygga vidare på den befintliga men fortfarande ofullständiga kunskapen om Covid-19. Utmaningen för studenterna blev att presentera en affärsidé baserad på de entreprenörsmöjligheter som kan sprida ljus i mörkret av Covid-19.

Studenterna har visat både kreativitet och innovationsförmåga när det gäller att tillhandahålla lösningar på den enorma utmaning som vi alla möter tillsammans. Ett annat viktigt kriterium är att studenterna har kunnat presentera sina lösningar med hållbara affärsmodeller.

Sven Rydell, styrelseledamot, Aktiestinsens stiftelse

Om JIBS Entrepreneurship Challenge 2020

Tävlingen E-challenge går ut på att de deltagande lagen, som består av minst en student från JIBS och en från JTH, har 48 timmar på sig att arbeta fram en lösning på utmaningen, och förbereda en 7 minuter lång inspelad videopitch. Eftersom tävlingen handlar om entreprenörskap skulle studenterna eftersträva innovationshöjd i sina idéer, och att utveckla något som skapar ett riktigt värde för marknaden.

Coachning och pitchträning av Science Parks affärsutvecklare

Under arbetet och den kreativa processen coachades studenterna av Science Park för att utveckla en affärsplan och pitch som löser ett verkligt kundbehov, har en tydlig strategi, presenterar sina fördelar och adresserar befintlig konkurrens. I vinstpotten låg totalt 130 000 kr – 60 000 kr till det vinnande laget, 40 00 kr till andraplatsen och 20 000 kr till tredjeplatsen. Dessutom delade Science Park ut pris för ”bästa pitch” på ytterligare 10 000 kronor.

De vinnande lagen

I årets tävling deltog 15 lag. Många kreativa, innovativa, hållbara, roliga och tekniska lösningar presenterades. I hård konkurrens utsågs till slut ”team Unifi till vinnare. Det vinnande laget bestod av Julia Blomberg och John Synnes från JIBS samt Vivien Ge och Raghunandan Bangalore Rajanna från JTH. Deras idé var en app som förenar människor för att göra det enkelt för människor som vill hjälpa – och människor som behöver hjälp – att hitta varandra.

Juryns motivering löd:

An immediate and simple solution to bring relief by combining community building with the power of solidarity and the gig economy.”

 

Rein te Winkel och Arne Ibo Stein från Jönköping International Business School står på campus och håller i en prischeck efter att ha vunnit andrapris i en entreprenörskapstävling.

Andra priset gick till ”team Smart Hero” som skapat en app för att förvandla människors tid hemma till en rolig tävling. Teamet bestod av Rein te Winkel och Arne Ibo Stein från JIBS samt Jasper van der Ster från JTH.  Juryns motivering löd:

“An idea that takes aim at making the current situation brighter by introducing an element of fun to isolation through gamification – all while supporting your local businesses.”

Bronspriset gick till ”team Shop local” som presenterade ett enkelt sätt att stödja lokala företag online. Juryn konstaterade:

”This shows an effort to mitigate the crisis of local shopping through a coordinated effort to bring a whole business community online says the jury”.

Bakom idén stod Katharina Müller och Anton Karlsson från JIBS tillsammans med Charles Aubert och Ravinath Herath från JTH.

Pris för bästa pitch

Team Smart Hero vann också pris för bästa pitch med följande motivering:

 ”Smart Hero’s pitch covered the majority of the important aspects in a pitch, which made their idea easy to understand and embrace. The pitch was also delivered in a fun and engaging way, where the video-format was used to its full advantage. The customer experience of the product was hands-one demonstrated in a way that made the viewer curious and motivated to try their product. The jury was impressed by the quality of the video-pitch being produced in such a short time by team members working remotely from multiple locations.”

Trots tuffa krav på en snabb omställning blev årets Entrepreneurship Challenge en succé.

Studenterna har visat fantastisk entreprenörsanda och engagemang. Årets utmaning var väldigt annorlunda både vad gäller form och tävlingens fokus. Såväl arrangörerna, från JIBS och JSA Entrepreneurship Academy, som de deltagande lagen har kunnat anpassa sig till den snabbt föränderliga situationen. Det har verkligen varit en utmaning i linje med JIBS vägledande princip om att visa ansvar i handling.

Jerker Moodysson, rektor, Jönköping International Business School