En lastbil lastad med timmer kör under ett avläsningssystem.

Spectria Invest investerar i högteknologiska bolaget Cind AB

3 november 2021

Science Park-kopplade bolaget Cind AB levererar mätsystem till världsledande företag inom logistik- och skogsindustrin. Nu tar bolaget in 30 miljoner kronor via nyemission. Kapitalet kommer i huvudsak från Entreprenörinvest, Chiffonjén och Science Park-grundare investeringsfonden Spectria Invest. Därtill deltar flera av de befintliga ägarna. Genom investeringen växlar Cind upp sin internationella expansion.

  • Utöver att Cind är ett högteknologiskt företag med stor tillväxtpotential så är det extra roligt för Spectria Invest att nu kunna investera då Science Park varit med och stöttat i uppstarten av Cind. Att vi nu investerar gör att cirkeln sluts, säger Gustav Österström, VD Spectria Invest.

Cind AB startade år 2015 som en avknoppning från SAAB AB. Bolaget fokuserar på volymmätning med hjälp av avancerad bildbehandlingsteknik och artificiell intelligens. Tekniken gör det möjligt att genomföra noggrann skanning och mätning av volym och kvalité på till exempel pallgods och virkesbilar. Kunderna finns framför allt inom skogs- och logistikindustrin.

Internationalisering på agendan

Nu tar Cind in 30 MSEK genom en nyemission. Cind har etablerat sig som en marknadsledande aktör på den svenska marknaden. Kunder som exempelvis Stora Enso, DSV och Södra har idag effektivare logistikflöden och mätprocesser tack vare Cinds produkter. Genom det nya kapitalet samt de nya ägarnas involvering planerar bolaget att göra en stor satsning mot den internationella expansionen.

– Cind välkomnar Entreprenörinvest, Spectria Invest och Investment AB Chiffonjén som partners och delägare i bolaget. Vi ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i Cinds utveckling, säger Roger Persson, styrelseordförande i Cind och VD för Saab Ventures.

Cinds produkter har redan skapat stort intresse globalt. Nu säkerställer vi att vi har resurser för att sälja och leverera till nytillkomna kunder över hela världen. Detta innebär också att vi kommer att växa lokalt i Jönköping, säger Marcus Schelin, VD på Cind.

Minskade utsläpp genom ny patenterad teknologi

Ökad e-handel och fokus på optimering av lastutrymme driver användandet av fraktgrundande volymvikt som prismodell, och därmed behovet av effektiv dimensionering av pallgods och paket globalt. Genom CINDs CargoSpect mäts och dimensioneras allt gods automatiskt vilket innebär att mätdatan får agera faktureringsunderlag. Detta bidrar dels till ökad kontroll och lönsamhet, dels även till hållbart optimerade transporter där den ökade effektiviteten resulterar i minskade fossila utsläpp.

– CargoSpect är det enda systemet i Europa som är godkänt för automatisk mätning av gods i rörelse vilket innebär att kapaciteten kan ökas mångfalt. Därför behöver våra kunder inte längre prioritera vilket gods som skall mätas, fortsätter Marcus Schelin.

Om Spectria Invest AB

Spectria Invest är en investeringsfond som investerar i tillväxtbolag med koppling till Jönköpings län. Fonden bidrar med kapital och aktivt ägande. Bland fondens investerare återfinns Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping University, Science Park Jönköpings län och erfarna privata investerare/företagare.