På bilden från vänster: Marie Morinder (Innovation Invest i Jönköping AB), Göran Axeheim (Höglandets Invest AB), Peter Blomqvist (Redför AB), Gustav Österström (VD Spectria Invest) och Edon Idrizi (Investeringsanalytiker, Spectria Invest)

Spectria Invest Fond AB utökar sin kapitalbas till 58 MSEK

27 januari 2020

Spectria Invest Fond AB är en Science Parkbaserad investeringsfond som investerar i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Efter fondens andra stängning har nu kapitalet ökats från 40 MSEK till 58 MSEK och i samband med detta anslöt även Redför AB, Höglandets Invest AB och Innovation Invest i Jönköping AB till ägarskaran.

Spectria Invest Fond AB startades i mars 2018 med syftet att hitta en fondstruktur där Science Parks erfarenhet och närhet till företag kan kombineras med kunskap och engagemang hos privata investerare, akademien och institutioner i hela Jönköpings län.

Investeringar med fokus på regionala företag

Målsättningen har från början varit att investera i regionala företag med hög tillväxtpotential och bidra till utveckling både genom kapital och ett aktivt ägande. Det kan till exempel vara nystartade företag med intressanta produkter eller tjänster, som med ytterligare kapital och aktiva ägare kan nå en stark värdetillväxt. Det kan även vara företag som kommit längre i sin utveckling, men som behöver stärka upp sin balansräkning eller göra en nysatsning.

Aktiva minoritetsägare

Spectria strävar efter att vara aktiva minoritetsägare. Det innebär att fonden förutom att gå in med kapital även bidrar till en stark bolagsutveckling med hjälp av den samlade kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig genom Spectrias ägare och nätverk. Spectria har sedan starten 2018 gjort tre investeringar och har pågående diskussioner med ett antal andra bolag.

När fonden startades togs 40 MSEK in från investerarna och redan då var planen att så småningom utöka kapitalet via en så kallad andra stängning. Nu är den andra stängningen genomförd och genom befintliga och nya investerare har fonden utökats från initiala 40 MSEK till 58 MSEK.

I och med att den andra stängningen nu är genomförd så har vi en lagom stor kapitalbas samt ett kunnigt och engagerat investerargäng som vill utveckla regionala tillväxtföretag.

Gustav Österström, VD, Spectria Invest

Flera investerare anslöt vid andra stängningen

I samband med den andra stängningen anslöts följande investerare:

 • Redför AB – Representeras av majoritetsägarna och tillika del av ledningen i Kabe Group AB.
 • Höglandets Invest AB – Representeras av familjen Axeheim.
 • Innovation Invest i Jönköping AB – Representeras av fyra lokala entreprenörer från Gnosjöregionen.

Innovation Invest i Jönköping AB är mycket glada för delaktigheten i upplägget med Spectria Invest Fond AB. Innovation Invest består av fyra lokala entreprenörer från länet som alla vill stödja och vara en del i ortens utveckling. Att arbeta med investeringar via Spectria Invest är ett av de bättre sätten att stödja nya bolag men även ett bra sätt att hjälpa bolag som har påbörjat sin resa men som behöver kapital och affärsstöd.

Marie Morinder, Innovation Invest

Investment AB Chiffonjén, som redan ingår i Spectrias ägarskara, valde att följdinvestera även i den andra stängningen.

Såhär ser strukturen ut efter andra stängningen:

 • Länsförsäkringar Jönköping
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Smålandskapital AB
 • Investment AB Chiffonjén AB
 • Spectria Invest AB, förvaltarbolaget. Driver det operativa arbetet i Spectria Invest Fond AB.
 • Höglandets Invest AB
 • Redför AB
 • Innovation Invest i Jönköping AB

På bilden från vänster: Marie Morinder (Innovation Invest i Jönköping AB), Göran Axeheim (Höglandets Invest AB), Peter Blomqvist (Redför AB), Gustav Österström (VD Spectria Invest) och Edon Idrizi (Investeringsanalytiker, Spectria Invest)