Skogh Innovations: nytt medtech-bolag till Science Parks inkubator

3 februari 2022

Inkubatorprogrammet är Science Parks affärsutvecklingsinsats för Jönköpings läns hetaste startups. Till inkubatorn antas affärsidéer med stor tillväxtpotential och fokus på att lösa lokala och globala samhällsutmaningar. Ett av inkubatorns senaste tillskott är Skogh Innovations. De utvecklar ett hjälpmedel som ska underlätta arbetet vid artärkatetersättning.

Bakom affärsidén står narkosläkaren Johan Skogh.

– Ända sedan jag började jobba som narkosläkare på Ryhov för 20 år sedan har jag funderat på innovationer som skulle underlätta moment i mitt dagliga arbete. Jag är tacksam att jag nu har fått möjligheten att samarbeta med Science Park med idén jag klurat på under längst tid, berättar Johan.

Vill bidra till att effektivisera vårdens resurser

En artärkateter är ett tunt, ihåligt rör som placeras inuti en artär i kroppen. Den används bland annat när det finns ett behov att göra noggranna och kontinuerliga blodtrycksmätningar. Detta ingrepp är en mindre operation som i dagsläget genomförs på olika sätt, beroende på vilka lokala förutsättningar som finns. Nu utvecklar narkosläkaren Johan Skogh en ny produktinnovation som skapar möjligheten att standardisera utförande av ingreppet. En innovation som effektiviserar utnyttjandet av vårdens resurser.

Nu utvecklas och testas den patentsökta idén. Produkten förväntas nå marknaden under 2023.

Skogh Innovations är en del av Science Parks inkubator

Skogh Innovations är sedan december 2021 en del av Inkubatorn, som är ett av Science Parks affärsutvecklingsprogram. Insatsen riktar sig till startups i Jönköpings län, med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar 10 av dessa bolag till inkubatorprogrammet. Under inkubationstiden (6-24 månader) får programdeltagarna kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolagen får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar. Såhär säger Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare, om samarbetet det nya inkubatorbolaget:

– Att få jobba med Johan och hans produkt är jättespännande. Företag och produkter inom hälso- & sjukvårdssektorn har en stor potential i att skapa värden som är verkligt meningsfulla vilket känns extra bra och viktigt.

Vill du bli en del av Science Parks inkubator?

Har du en affärsidé som på något sätt bidrar till att lösa en samhällsutmaning? Är du redo att ge din idé tid och helhjärtat engagemang för att utveckla den? Då kan du vara en kvalificerad kandidat för programmet. Kontakta Henning på, henning.linderg@sciencepark.se för mer information, eller anmäl ditt intresse här, så blir du kontaktad av en affärsutvecklare.