Två barn sitter tillsammans framför varsin uppfälld laptop.

Scoolia skapar gränslös skola med fjärrundervisning

18 februari 2015

Nu lanseras Scoolia, en plattform för fjärrundervisning som kan användas som ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen. Tanken är att stödja kommuner, skolor och organisationer att lära ut på distans och därmed frigöra sig från behovet att ha all personal på orten.

– Med Scoolia vill vi erbjuda en undervisningsplattform med utbildning och stöd för lärare och elever så att skolor, organisationer och företag kan fokusera på att leverera ett kvalitativt utbildningsinnehåll. Vi tror att Scoolia kan sudda ut gränser då alla kan delta oavsett etnicitet, geografisk placering, funktionshinder mm – en gränslös skola för alla säger Stefan Bedin, vd på Scoolia.

Komplement i digitala utbildningsprocesser

Scoolia kan användas som ett komplement i utbildningsprocesser för t.ex studiehandledning online, svenska i fokus, elevhälsa eller modersmål online. Tjänsten är byggd på fyra hörnstenar – plattform, utbildning av lärare, arbetsprocess och support.

Rent praktiskt fungerar det så att både lärare och elever loggar in på Scoolias plattform där de klickar på lektionslänken i schemat. Läraren har möjlighet att lägga upp lektionen på sitt eget vis; kanske inleder man gemensamt för att sedan genomföra gruppövningar i virtuella klassrum. Läraren kan också välja att undervisa varje elev individuellt. Möjligheterna att komplettera med individuellt anpassat material i form av filmer, pdf-er och texter är i princip outtömliga.

– Eleven kan till exempel sitta på bussen och se en undervisningsfilm i telefonen. Om man missar en lektion kan man se den i efterhand eftersom den spelas in förklarar Stefan Bedin.

Scoolia är en del av inkubatorsprogrammet på Science Park.