Bilden visar ett kraftverk på ön Bornholm i Danmark. Kraftverket används i ett mångmiljonprojekt som ska visa att storskalig långtidslagring av vind- och solenergi är möjlig.

Science Parks inkubatorbolag PINI tar plats i EU:s mångmiljonprojekt – spelar en nyckelroll i morgondagens gröna omställning

7 december 2022

I Europa har miljarder investerats i fossila bränslen och kraftvärmeverk som riskerar att bli värdelösa i en fossilfri framtid. Nu ska ett EU-finansierat projekt ändra på det när ett antal parter från europeiska länder går samman för att omvandla de föråldrade anläggningarna till ”gröna batterier”, som kommer att vara en hörnsten i morgondagens CO2-fria energiförsörjning. En av parterna i projektet – ett av två svenska bolag i projektet – är Hestra-bolaget Pini som bidrar med system- och mjukvaruexpertis inom komplexa energisystem.

Projektet går under namnet 2LIPP, ”2nd Life to Power Plants”, drivs från Danmark och har en budget på 100 miljoner DKK. Satsningen spås vara en av de viktigaste språngbrädorna på vägen mot den gröna omställningen och framtidens energiförsörjning.

Initialt står Bornholm i fokus för arbetet – den danska ön har de senaste 15 åren stått förebild för ett stort antal utvecklings- och demonstrationsprojekt inom energiteknik. Under normala omständigheter kommer nämligen 99 procent av elen som produceras på Bornholm från sol, vind, biomassa och flytgödsel. Projektet på Bornholm ska visa att storskalig långtidslagring av vind- och solenergi är möjlig. Målet är att avsevärt sänka priset på lagring, och därmed påskynda den gröna omställningen.

 

Hestra-bolag bidrar med expertis

Ett stort antal europeiska kunskaps- och teknikpartners är involverade i 2LIPP-projektet – bland annat Hestra-bolaget Pini som sedan hösten 22 är en del av Science Parks inkubator.

Projektet på Bornholm adresserar ett mycket aktuellt och konkret problem kring ö-drift. Den lösning som Pini vidareutvecklar under detta projekt kan dock användas i många andra sammanhang – till exempel att energioptimera lokal energiförsörjning- och lagring. Ett exempel på detta skulle vara ett antal småländska industrier som gick ihop kring vindkraft, solkraft och vätgaslagring för att säkerställa en kostnadseffektiv energiförsörjning i framtiden.

Anders Nyberg, affärsutvecklingschef på Science Park Jönköping.

I Jönköpings län finns flera innovativa bolag inom energi och grön omställning. Science Park har tidigare arbetat tillsammans med PLS Energy Systems och Ecris för att stötta deras innovation kring energilagring med hjälp av så kallade ”second life”-batterier från elbilar – batterier som ofta har mycket livslängd kvar och kan återanvändas inom andra områden.

Extra roligt är att PLS Energy Systems är den andra svenska projektparten i detta mångmiljonprojekt. Ecris prisades som Årets innovation 2020 och nu ser vi nästa spännande innovation inom optimering av komplexa energisystem där Jönköpingsbolag är konsulterade som experter inom området. Arbetsmodellen med samverkan mellan etablerade bolag, nystartade bolag, innovatörer och det stödjande systemet är ett väldigt bra exempel på hur vi alla kraftsamlar för att med hjälp av innovation lösa en samhällsutmaning och omställning i vår region, med produkter som är relevanta för en global marknad.

Henning Lindberg, ansvarig för Science Parks inkubator.

Ett svartvitt porträttfoto på Fredrik Stigebrandt, CTO på företaget PLS Energy Systems.Ett svartvitt porträttfoto på Bengt Palmquist, CEO på PLS Energy Systems.Ett svartvitt porträttfoto på Nicklas Skogsberg, VD på företage PINI.

 

Bengt Palmquist, CEO på PLS Energy Systems, Fredrik Stigebrandt, CTO på PLS Energy Systems och Nicklas Skogsberg, VD på inkubatorbolaget PINI.