Science Park utökar sina insatser inom AI och hållbara innovationer

7 december 2020

På Science Park är vi övertygade om att hållbar innovation och artificiell intelligens är två stora nyckelområden för framtidens affärer och i samhällsutvecklingen som helhet. Från och med årsskiftet inleder vi, tillsammans med våra samarbetspartners, därför två nya stora projekt, som under förra veckan beviljades finansiering av Tillväxtverket.

Insatserna inom satsningarna som går under projektnamnen ”Framtidsinnovation” och ”AI-Readiness” riktar sig främst till små och medelstora företag i Jönköpings län. Genom projekten kommer Science Park agera som ett stöd och en drivkraft i den transformation som krävs av morgondagens företag och entreprenörer.

AI-Readiness

Digitaliseringen har radikalt förändrat förutsättningarna – och möjligheterna – inom många områden de senaste decennierna. Samhället står inför stora möjligheter att utvecklas med hjälp av AI, Artificiell Intelligens. Därför inleder Science Park i nära samverkan med Jönköping University ett spännande AI-projekt. Projektet syftar till att höja kompetensnivån och den allmänna Fokus ligger på hur möjligheterna med AI kan användas inom många olika områden – och inte bara av aktörer inom tekniska branscher.förståelsen om AI hos både företag och invånare i Jönköpings län.

– Fokus ligger på hur möjligheterna med AI kan användas inom många olika områden – och inte bara av aktörer inom tekniska branscher.

Genom aktiviteter och utbildningsinsatser inom nyttan med AI ska projektet göra Jönköpings län till en attraktiv och framstående region inom AI.

Vid Jönköping University finns en väl positionerad forskningsmiljö inom AI, JAIL – Jönköping AI Lab, som tillsammans med Science Park och JIBS kommer att driva projektet.

Projektet finansieras av Europeiska Regionalfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University (JTH och JIBS) samt Science Park Jönköpings län.

Framtidsinnovation

Hållbarhet är vår tids absolut viktigaste fråga för såväl utvecklingen av samhället i stort, som för framtidens branscher och företag. Det enda sättet att lösa utmaningen är att tänka nytt.

De teknologier och strukturer som finns idag räcker inte till, utan kräver att företag antar ett större innovationsperspektiv – men kanske viktigast av allt, börjar samarbeta med varandra

Framtidsinnovation är en satsning som väver samman affärsnytta med hållbara samhällsåtaganden. Genom projektet ska insatser göras för att stärka små och medelstora företags kapacitet att möta den snabbt växande efterfrågan på hållbara lösningar och alternativ. För att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt behöver länets företag utveckla en självständig förmåga att driva sitt innovationsarbete. Framtidsinnovation ska med olika typer av insatser stärka företagens konkurrenskraft, kompetensförsörjning och förutsättningar att växa på nya marknader – såväl nationellt som internationellt.

Projektet drivs av Science Park i samverkan med Almi Jönköping, Jönköping University (JTH och JIBS) , genom stöd av Europeiska Regionalfonden och Jönköping Energisamt Swedbank.

En central del i regionens transformation

Att ”Framtidsinnovation” och ”AI-Readiness” nu är beviljade känns mycket glädjande. I och med besluten kommer vi att kunna göra ännu fler insatser för regionens små- och medelstora företag. Både hållbara innovationer och AI är centrala utvecklingsområden för näringslivets transformation in i framtidens affärer – inte minst med tanke på vilken värld vi just nu lever i. Att vi får finansiering för att driva dessa projekt ser vi också som ett kvitto på att Tillväxtverket och Region Jönköpings län uppskattar de insatser vi på Science Park gör, tillsammans med våra samarbetspartners, för länets etablerade företag, säger Gustav Österström, VD på Science Park Jönköpings län.