Science Park och Placebrander släpper trendrapport om morgondagens kompetens och mötesplatser

18 november 2022

Ingen kan spå framtiden. Men genom att sätta fingret på saker som händer just nu, kan vi identifiera trender. Nu släpper Science Park och Placebrander en trendrapport som gläntar på dörren mot framtidens arbets- och mötesplatser fem till tio år fram i tiden, med fokus på sju trender:

  • Den flexibilitetssökande medarbetaren
  • Den ansvarstagande arbetsgivaren
  • Den hälsofrämjande arbetsplatsen
  • Den magnetiska mötesplatsen
  • Den attraktiva platsen
  • Den artificiella kompetensen
  • Den globala rekryteraren

Här kan du ladda ned rapporten ”Morgondagens kompetens och mötesplatser”.

Rapporten beskriver på det stora hela generella trender för arbetslivet – alla åldrar och alla branscher. Vi fokuserar dock extra mycket på att förstå den unga generationen, som vartefter de tar större plats på era arbetsplatser också är med och formar framtidens arbetsliv.

Helena Nordström, VD på Placebrander.

Fotokollage med människor, byggnader, en jordglob och en telefon.

Första delen i en trendrapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Kompetensbristen är ett faktum i en mängd branscher – samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på framtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar kommer ännu större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt så väl som i den lilla kommunen i Jönköping län.

Därför har Science Park – inom ramen för projektet Preview – samlat några av Sveriges kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som representanter från kommuner, näringslivsbolag och andra företagsfrämjande aktörer i Jönköpings län, tillsammans identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

Från Gnosjö till Japan

Första rapporten, som är skriven av Placebrander, tar oss till platser som Japan och Stockholm, men också till Nordnorge och Gnosjö. Trendrapporten har sin tyngdpunkt på det svenska perspektivet, men vi lever i en global värld och därför har både fakta och inspiration hämtats från hela världen.

-Vi hoppas att dessa rapporter ska ge förståelse om olika trender som nu och framöver kommer att påverka utvecklingen för företag och aktörer i vår region. Vi tror att trendrapporterna kan bidra till ett större framtidsfokus, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.  

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Foto: Patrik Svedberg / Gnosjöandans näringsliv / Gnosjö kommun och Hej Hemby.