En tandläkare sitter tillsammans med en äldre patient i ett undersökningsrum. tandläkaren visar patienten en app som ska hjälpa henne att borsta tänderna på rätt sätt.

Så ska äldres munhälsa förbättras – ny app testas av Folktandvården

5 april 2019

Forskning visar att en försämrad munhälsa har ett tydligt samband med försämrad allmänhälsa i senare delen av livet. Genom ett samarbete mellan Science Park, Hälsohögskolan och Folktandvården har en app som ska påminna äldre med kognitiv svikt att borsta tänderna tagits fram. Nu ska appen testas av patienter vid Folktandvården, Region Jönköpings län.

Andelen äldre personer (över 65 år) ökar och börjar närma sig 25% av Sveriges befolkning. Denna utveckling innebär ökade kostnader för samhället, inte minst inom sjukvården då forskning visar ett tydligt samband mellan munhälsa och allmänhälsa. Exempel på problem som uppstår i samband med dålig munhälsa är bland annat ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och nutritionsstörningar. Förbättrad munhälsa bidrar således till förbättrad allmänhälsa, livskvalité och minskade samhällskostnader.

Samverkan mellan flera parter

Nätverket Gerotech utvecklar tekniklösningar för och med ett åldrande samhälle. Science Park var en del av nätverket och under 2016 anordnades flera så kallade Fight Labs för att generera fram idéer kring tekniklösningar för ett åldrande samhälle. En av de idéer som kom fram var en app som riktar sig till äldre hemmaboende personer med kognitiv svikt, gjord för att påminna om tandborstning. Idén har sitt ursprung hos representanter från tandvårdens verksamhet, tillsammans med forskare från Centrum för Oral hälsa på Hälsohögskolan vid Jönköping University, samt brukare och patienter.

– Att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm är en viktig basprevention för att främja en god munhälsa. När minnet sviktar, blir en påminnelse som denna ett enkelt stöd. Tanken är att tandvårdspersonal kan rekommendera appen till patienter som de ser kan ha detta extra behov av stöd i vardagen. Fantastiskt värdefullt att arbeta med projektet tillsammans med fler professioner, högskola, verksamhet med patienter och tekniksamhället, säger Ulrika Lindmark, docent i oral hälsovetenskap vid Centrum för Oral hälsa, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin, Hälsohögskolan, Jönköping University.

Det här är ett bra exempel på hur samverkan mellan flera parter, patienter, högskolan, tandvården och näringslivet leder till en spännande lösning som på ett relativt enkelt sätt kan bidra till många positiva effekter både för individen, dess närstående och välfärden.

Marie-Louise Krig, innovationsrådgivare, Science Park

En äldre kvinna sitter i ett rum hos tandläkaren och använder en ipad som visar med en klocka hur länge hon ska borsta tänderna.

App för påminnelse om tandborstning

 

Under 2017 togs en första variant av appen fram genom ett samarbete med en student från Tekniska Högskolan i Jönköping. Denna testades med hjälp av en arbetsterapeut- och en tandhygieniststudent under sommaren 2017, och utvärderades genom ett examensarbete på tandhygienistprogrammet våren 2018. Efter positivt gensvar har en ny version tagits fram, genom ett samarbete med det Jönköpingsbaserade IT-bolaget En Appstudio. Den nya versionen testas och utvärderas från och med 4 april av fem patienter genom ett samarbete med Hälsan Folktandvård Jönköping.

Vi ser det som viktigt att engagera både äldre personer och personal i utvecklingen, med andra ord de framtida användarna. Trots att detta är en framgångsfaktor för att få fram bättre produkter, görs det alltför sällan.

Sofi Fristedt, lektor, Jönköping University

Folktandvården arbetar med olika metoder för att främja och förebygga äldres munhälsa. Appen anses kunna vara ett värdefullt stöd i deras program och insatser för denna målgrupp.

– Jag tycker att det låter väldigt spännande med den här appen. Det känns som att den säkert kommer vara bra för individer som har svårt att komma i håg att borsta tänderna, säger Isabella Karlsson, tandhygienist vid Hälsan Folktandvård Jönköping, efter sitt första möte med en av patienterna som ska testa den nya appen.