Science Parks tidigare affärsutvecklare Sofia Davidsson sitter vid ett bord mittemot en person med ryggen mot kameran.

Regeringen satsar 100 miljoner på inkubatorerna

15 februari 2012

Vid en presskonferens på Högskolan i Jönköping idag meddelade näringsminister Annie Lööf att regeringen beslutat bevilja Innovationsbron AB totalt 70 Mkr under 2012 och 2013, med möjligheter till ytterligare 30 Mkr 2014. Pengarna ska användas till att stödja utvecklingen av tillväxtföretag genom inkubation och göra det möjligt för bolagen att snabbare etablera sig på internationella marknader.

Science Park Jönköping är en väldigt viktig aktör inom Science Park Systemet och den inkubatorsverksamhet som Innovationsbron driver, därför är det roligt att få berätta nyheten just här i Jönköping säger Näringsminister Annie Lööf.

– Den här satsningen är mycket välkommen! Den kommer att stödja befintliga inkubatorer med nya resurser samt ge möjlighet för nya inkubatorer att stödja framtidens företag. En konkret effekt av denna förstärkning är att inkubatorerna kommer att få ökad möjlighet att arbeta med tidig internationalisering av inkubatorsbolagen, något som är viktigt men mycket resurskrävande säger Therese Sjölundh, VD Science Park Jönköping AB

* En inkubator är en entreprenöriell miljö där nystartade företag får hjälp med sin affärsutveckling genom att såddfinansiering kompletteras med affärskompetens, t ex affärscoachning, kundkontakter, byggande av team, nätverk och annat som gynnar en snabbare tillväxt.