Projektet Produktionsänglar lanseras i Jönköping

22 maj 2023

Nu får startupbolag i väst nya möjligheter att gå från prototyp till produktion. Science Park Jönköping är sedan april ny samarbetspartner i projektet Produktionsänglar.

Produktionsänglar, som startades och drivs av Södertälje Science Park och KTH, har i flera år främjat produktion i Sverige genom ett program där startupbolag matchas mot svenska tillverkare. Sedan förra året har programmet börjat rullas ut över hela landet, där Ideon Science Park i Lund var först ut. Efter en lyckad satsning på södra Sverige lanseras nu ytterligare en nod i Jönköping.

Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg mot att finnas representerade över hela landet! Det ska bli spännande att inleda ett samarbete med Science Park Jönköpings län och lära känna nya startups som vill komma i gång med produktion, säger Victor Strimfors som projektleder Produktionsänglar på Södertälje Science Park.

Jönköping – en region med stark tillverkningsindustri och entreprenörsanda

 

Jönköpings län är en region som är känd för sin tillverkningsindustri, inte minst genom Gnosjöregionen som är välbekant för sin entreprenörsanda. Vår nod i Jönköping kommer ha hela västra Sverige som upptagningsområde.

Vi ser fram emot ett tätare samarbete med Produktionsänglar och genom det möjliggöra för både entreprenörer och bolag i Västsverige att kunna vara med i programmet med en fysisk nod i Jönköping. Extra roligt är att detta sammanfaller med vår nya satsning på Science Park Towers som invigs 25:e augusti, säger Peter Schön, affärsutvecklingschef på Science Park Jönköpings län.

Första programstart i höst

Inom en femårsperiod är målet att Produktionsänglar ska finnas i anslutning till fler högskolor och universitet samt innovationsstödsaktörer som Science Parks och inkubatorer runt om i landet. Detta möjliggörs av projektfinansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Under hösten kommer det arrangeras tre parallella program – i Södertälje, Lund och i Jönköping. Intresserade startups anmäler sig på Produktionsänglars hemsida senast den 4 juni.

 

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till programmen.