På ett skrivbord stor en dator som visar ett digitalt verktyg på skärmen.

PreWoe nytt företag i Science Parks inkubator

26 maj 2020

Varje år möte vi på Science Park fler än 1000 idéer. Längs vägen stöter vi då och då på affärsidéer som redan i ett tidigt stadium av sin företagsresa andas stor tillväxtpotential och unicitet – och det är just ett sådant bolag vi under våren antagit till vår inkubator

Science Parks inkubator är ett intensivt affärsutvecklingsprogram för företag som verkligen vill satsa på sin affärsidé och som är redo att investera den tid som krävs för att nå sina mål. Under 12-24 månader får programdeltagarna på veckobasis kontinuerlig coaching med en dedikerad affärsutvecklare från Science Park. I coachingen ingår allt från stöd i att hitta rätt affärsmodell och kapital, till verifiering av idén för att säkerställa kundbehovet. Bolagen får även tillgång till ett gediget nätverk av potentiella samarbetspartners och investerare som kan hjälpa bolaget att växa i önskad takt.

De senaste tillskottet till Science Parks inkubator är startupbolaget PreWoe.

PreWoe – hållbara arbetsplatser skapas inte av en slump

Grundarna av PreWoe Magnus och PerAffärsidén bakom PreWoe är att utveckla ett IT-system för beredskap och arbetsmiljö på en mindre arbetsplats, för att kunna hantera eventuella risker innan de orsakar elände. Som namnet på bolaget kanske avslöjar (”pre” = före, ”woe” = elände) är det helt enkelt en tjänst som genom risk- och möjlighetsanalyser ska hjälpa företag att tänka efter, före. Detta genom att ta storbolagens sätt att jobba med riskhantering och strukturerat arbetsmijöarbete, till mindre bolag.

Bakom idén och bolaget står ingenjörerna Per Lennartsson och Magnus Peterson, som sedan tidigare även driver ett annat företag ihop.

Vi har arbetat på flera storföretag och sett hur omfattande och komplex deras riskhantering är. De har hela avdelningar med experter som bara jobbar med strategiska frågor för att minimera riskerna. Så ser det inte hur på de flesta mindre företag. De flesta företag vill göra rätt, men det är inte alltid så lätt.

Per Lennartsson och Magnus Peterson, PreWoe

En digital partner inom arbetsmiljö för mindre företag

På ett mindre företag finns det oftast bara en eller några få ledare. För dem ska PreWoe finnas till som en digital partner som påminner, organiserar och strukturerar arbetet med arbetsmiljö och risker. Med visionen om att göra det enklare för entreprenörer att skapa hållbara företag, är de redo att utveckla och satsa helhjärtat på sin idé. Som stöd och coach på vägen har de Science Parks affärsutvecklare Joakim Gustavsson.

I PreWoe finns duktiga entreprenörer med handlingskraft och genomförandeförmåga, som skapar ett IT-system för hållbara småföretag. Det vill vi i inkubatorn försöka bidra till.

Joakim Gustavsson, affärsutvecklare, Science Park Jönköping