Nya steg mot utbyggnaden av Science Park

30 november 2020

Runt Science Park i Jönköping pågår arbetet för fullt inför bygget av nya Science Park Towers. Tanken är att skapa en nationellt framstående innovationsmiljö. Nu går planeringen in i ett nytt intensivt skede. En arkitektfirma har valts ut och en entreprenör upphandlats.

– Projektet ska ut på en ny granskning fram till årsskiftet. Men huvuddragen är ritade och vi ser fram emot att förverkliga ett landmärke i Jönköping som kommer att skapa möjligheter för företag att dra nytta av den kreativa miljön runt Science Park och i direkt anslutning till Jönköping University, säger Magnus Olsson, vd på Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB.

Kvarteret kommer att bestå av en lägre stadsmässig bas i tegel och fyra torn i olika höjd från sju till femton våningar och byggs på fastigheten Hälsan 2 nära Jönköping University. Totalt blir byggnaderna på omkring 12000 kvadratmeter där kontorsytan landar på runt 7800 kvadratmeter och cirka 1800 kvadratmeter för konferenser samt event. I entrévåningen skapas plats för restaurang och kök med nära anslutning till entré och loungeyta. Det byggs också ett garage under mark i två plan.

Byggstart januari 2021

Vi siktar på byggstart i januari 2021 och i så fall beräknas hela huset vara klart i slutet av 2022 eller början av 2023

Magnus Olsson

Det är arkitektbyrån Yellon som ska gestalta kvarteret och entreprenören NCC har fått uppdraget att bygga det som blir nya karaktäristiska byggnader på Väster. Hela huset ska genomsyras av hållbarhet och samspela med den bitvis äldre bebyggelsen i området.

– Höga hus kräver extra omsorg. Efter en lång planprocess och olika förslag har vi nu fått fram ett tydligt gestaltningsförslag av hög arkitektonisk klass. Husets bas i tegel anpassas till kvarterets skala och struktur och stärker stadslivet. Med nya inre stråk och bottenvåningar med öppen karaktär utvecklas stadens gaturum och markerar Jönköping University från avstånd, säger stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson.

Stark efterfrågan

Science Park blir med utbyggnaden ett koncept i centrala Jönköping där entreprenörskap, innovation, utbildning och stadens sociala liv tillsammans skapar en attraktiv miljö för tillväxt och mervärde i regionen.

– Science Park har sedan starten haft en spännande utvecklingsresa och vi ser fortsatt att det finns en stark efterfrågan kring affärsutveckling, aktiviteter, investeringsverksamheter och vår fysiska miljö. I och med att verksamheten har vuxit så har vi också blivit trångbodda. En fysisk expansion är därför nödvändig och med den nya byggnaden kommer vi att få bättre förutsättningar, säger Gustav Österström, vd för Science Park.

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB är ett kommunalt bolag som ska tillgodose kommunens, invånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler. Bolaget förvaltar bland annat Elmia, Hälsan 2, fem parkeringshus och Industribyn Ljungarum.