Alla ledare på listan Årets unga ledande kvinna 2022 står tillsammans på en scen. På golvet ligger konfetti och en av kvinnorna håller i ett diplom.

Ny utmärkelse lyfter företagare och ägare som är kvinnor

25 september 2023

I höst inleds nionde omgången av Årets unga ledande kvinna – ett initiativ som startades för att öka andelen kvinnor i ledande positioner i Jönköpings län. Den 1 oktober öppnar möjligheten att nominera personer, och i år tillkommer en ny utmärkelse – Årets unga ägande kvinna.

Årets unga ledande kvinna startades 2015 när Ledarnas Jämställdhetsrapport pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det gäller andel kvinnor på chefspositioner. Med målet att öka jämställdheten påbörjades arbetet med att årligen presentera en lista av förebilder – unga kvinnor i ledande positioner. Syftet med listan var att inspirera fler kvinnor att vilja bli ledare och chefer, men också att fungera som en plattform för företag och organisationer som söker experter eller ska rekrytera.

Isabela Lucas som utsetts till Årets unga styrelsetalang 2022 står tillsammans med konferencieren Fanny Wiman på en scen.

Isabela Lucas, vinnare Årets unga styrelsetalang 2022

Ny utmärkelse ska lyfta företagare och ägare

Utöver att visa på bredden av ledare har årligen två ledare på listan premierats lite extra. En person har vunnit utmärkelsen och titeln Årets unga ledande kvinna, och en har tilldelats utmärkelsen Årets unga styrelsetalang. I år läggs ytterligare en utmärkelse till; en av personerna på listan kommer att utses till Årets unga ägande kvinna.

När Årets unga ledande kvinna startades låg fokus på ledarskap och chefsroller. I samband med att vi på Science Park tillsammans med Handelskammaren tog över projektet började vi även titta på statistik kopplad till företagande, ägande och styrelser. Även inom dessa områden ligger Jönköpings län i botten av statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Sedan starten av projektet kan vi se en ökning av antalet kvinnor i ledande roller och nu vill vi också rikta fokus på företagande och ägande. På nationell nivå är kvinnors företagande en högprioriterad fråga. Till exempel har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande. Därför känns det självklart för oss utöka vårt jämställdhetsarbete med insatser kopplade till kvinnors företagande. Med den nya utmärkelsen Årets unga ägande kvinna vill vi lyfta kvinnor som driver och äger företag. Vi vet att förebilder är viktiga för att åstadkomma en förändring och vi vill bidra till att fler kvinnor blir entreprenörer och startar företag.

Linda Pålsson, chef Community & kunskap, Science Park Jönköpings län

Så utses listan och vinnarna

Under hela oktober kan allmänheten gå in och nominera personer till listan och därmed de tre utmärkelserna. För att kunna bli nominerad ska personen vara bosatt eller verksam i Jönköpings län, kvinna, max 35 år gammal (född tidigast 1988) och ha någon typ av ledarroll. Det kan vara som chef, företagare, i en styrelse, inom en förening eller annat engagemang inom ledarskap.

I november inleds sedan urvalsprocessen där 20 personer kvalificerar sig till listan. Listan offentliggörs i februari, och på en prisceremoni i början av mars utses vinnarna i tre kategorier:

Med den nya utmärkelsen ringar vi in ett område där vi har mycket att göra inom Jönköpings län. Som helhet visar nu projektet på att vi som står bakom Årets unga ledande kvinna håller jämställdhetsfrågan högt på agenda och jobbar på bred front för att skapa förändring. Vi kan med stolthet säga att projektet bidragit till statistiklyftet när det gäller ledare och chefer – nu vill vi göra samma sak för länets styrelser och företagande. Bristen på kvinnor tyder på outnyttjad potential – och att näringslivet går miste om viktig kompetens.

Clara Ericsson, Handelskammaren Jönköpings län

Ett gruppfoto på 18 av kvinnorna på listan Årets unga ledande kvinna 2022. Kvinnor na befinner sig i en gammal industrilokal.

Enkelt att nominera

Den som vill nominera en ledare gör det enkelt på aretsungaledandekvinna.se genom att fylla i ett formulär. Därefter får alla nominerade möjlighet att skicka in underlag som ligger till grund för urvalsprocessen till listan.

För att nå ut brett – både branschmässigt och geografiskt i länet – vill vi göra det enkelt att nominera. Den som nominerar behöver inte veta exakt vilka resultat personen åstadkommit eller vilken av de tre utmärkelserna som passar bäst. Du nominerar helt enkelt dina ledarförebilder till listan som helhet och sen gör vi det tuffa arbetet med att utse vinnarna utifrån specifika kriterier för respektive utmärkelse. Med det vill vi uppmana alla i länet att nominera ledare på bred front – inte bara chefer – till årets lista, säger Lovisa Schedin, Science Park Jönköping, som är en av projektledarna för utmärkelsen.  

Vill du nominera en ledare? Här kan du skicka in din nominering mellan 1 och 31 oktober.