Styrelsen för Tillväxtstiftelsen står uppradade.

Ny stiftelse ska främja entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län

7 mars 2019

Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF) och Science Park-systemet i Jönköpings län stiftar Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som syftar till att stödja kreativitet, entreprenörskap och tillväxt i länet. Vid bildandet har Tillväxtstiftelsen en kapitalbas på drygt 6 miljoner kronor som främst ska användas till investeringar i tillväxtbolag, bidrag till entreprenörer och utfärdande av stipendier.

Bakom satsningen står Science Park som kommer att driva det operativa arbetet med att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling, med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Arbetet drivs tillsammans med länets samtliga 13 kommuner och näringslivsavdelningar.

Vi vill att Tillväxtstiftelsen ska bli en plattform som på olika sätt kan bidra till kapitalförsörjning av länets nya tillväxtbolag, och som genom bidrag eller investeringar kan skapa möjligheten för företagen att ta nästa steg, säger

Lovisa Skyborn på Science Park, ansvarig för Tillväxtstiftelsen

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamhet med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Jag tror att den nya stiftelsen, tillsammans med Science Parks framåtriktade arbete i Jönköpings län, på nya sätt kommer att bidra till länets tillväxt.

Rolf Johansson, ordförande, KGF

Ingemar Isaksson, tidigare verksamhetsledare för KGF, ser positivt på att kapitalet från KGF även i fortsättningen kommer att bidra till att nya företag startas och utvecklas i hela länet.

I samband med bildandet medverkar Sparbanksstiftelsen Alfa med en donation som stöttar Tillväxtstiftelsen från starten.

Tillväxtstiftelsen skapar en spännande plattform för att stimulera morgondagens entreprenörskap och företagande.

Anne Almström, Sparbanksstiftelsen Alfa

För innovation, entreprenörskap och tillväxt

Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län kommer att göra investeringar via Science Park Speed Capital, som investerar mellan 100 tkr och 500 tkr i bolag som ingår i Science Parks inkubatorprogram. På så sätt får bolagen både kapital och affärsutveckling, vilket ger dem en god chans att kunna växa framåt.

För regionens framtida utveckling behövs ytterligare fokus på att stimulera ett förnyat näringsliv. Visionen är därför att etablera ett starkt engagemang för entreprenörskap och innovation i Jönköpings län. Genom stiftelsen kan företag, organisationer och privatpersoner vara med och bidra.

Vår förhoppning är att framgångsrika företagare, genom stiftelsens arbete, vill vara med och bidra för att skapa nästa generations företagare.

Lovisa Skyborn

Årets nytänkare

Tillväxtstiftelsens första bidrag lanseras under 2019 och kommer att delas ut som ett pris – ”Årets nytänkare” – i samtliga 13 kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap. Pristagaren får 15 000 kronor och priset delas ut i till personer som genom sitt entreprenörskap är goda förebilder och inspirerar andra att tänka stort.

”Årets nytänkare” utses i samarbete med Science Park och respektive kommuns näringslivsavdelning.

Första utmärkelsen kommer att delas ut under Affärsgalan nitton, som arrangeras av Enter Gislaved och äger rum på Hotell Åsen i Anderstorp under kvällen den 7 mars.

Här kan du läsa mer om Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län och priset Årets nytänkare.