Multi4 AB är årets inkubatorbolag 2020

28 februari 2022

Guldenen är en utmärkelse som delats ut av Science Park i Jönköpings län varje år sedan 1997. Priset är instiftades för att uppmärksamma och hylla det inkubatorbolag i verksamheten som utmärkt sig mest under det gångna året. I år är det Miden Melle-Hannah och hennes innovation Multi4 som kammar hem utmärkelsen.  

Bakom Multi4 står alltså Miden Melle-Hannah, dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Uppfinningen Multi4 är ett nyligen patenterat provtagningsinstrument som ska underlätta och effektivisera provtagningsprocessen och borttagning av urinblåscancer. Förhoppningen är att instrumentet kunna börja användas kliniskt och globalt redan år 2021 och i framtiden kan instrumentet även komma att användas vid diagnostisering av flertalet andra cancersjukdomar.

Idén föddes när patientens operation ställdes in

För omkring fem år sedan var Miden tvungen att ge en av sina patienter beskedet att hans operation hade ställts in, på grund av att operationen innan hade dragit ut på tiden. Patienten, som hade väntat en hel dag på fastande mage, fick gå hem igen och vänta på en ny operationstid. Då började Miden fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt för att undvika att patienter behövde vänta så länge i onödan.

2020 hoppas vi att vi både hinner med att testa verktyget på grisar, men att vi någonstans i november-december faktiskt kan testa det på patienter i en klinisk prövning.

Miden Melle-Hannah

Juryns motivering:

Med en stor drivkraft, ett starkt team och ett bra utgångsläge kommer Multi4 inom kort att möjliggöra en kortare och patientvänligare behandling av en av vår tids vanligaste cancersjukdomar. Innovationen ger dessutom väsentligt lägre vård- och behandlingskostnader och högre produktivitet i vården. Miden Melle-Hannah, läkare och dubbelspecialist i urologi och kirurgi, har arbetat med idén sedan 2015 och varit en del av Science Parks inkubatorsprogram sedan 2017. 2019 nådde bolaget stora genombrott på tekniksidan och är nu redo att ta nästa steg för att verifiera verktyg och process. Miden blev uppmärksammad för sina framsteg både nationellt och senare även internationellt, när hon vann kategorin ”Potential Innovation of the Year” i den prestigefulla tävlingen Quality Innovation Award i Tel Aviv i januari 2020.  Multi4 är en given vinnare av Guldenen, årets inkubatorföretag 2020.

  • Vi är både glada för, och imponerade av, de framsteg som Miden och Multi4 åstadkommit. Nu blickar vi framåt och ser med stor tillförsikt och förväntan fram emot att följa Multi4 kommande år. Innovationen är viktig ur flera aspekter, dels är patientnyttan stor och dessutom kan produktiviteten hos vårdgivare öka markant vilket ger stora fördelar. Från Science Parks håll är det dessutom extra roligt när bolag vi arbetar med uppmärksammas internationellt, säger Henning Lindberg – affärsutvecklare och ansvarig för inkubatorprogrammet på Science Park.

Coachning och stöd genom i inkubatorn

År 2017 blev Multi4 en del Science Parks inkubatorsverksamhet, där Miden bland annat fått stöd i att hitta de ekonomiska medel som krävts för att utveckla instrumentet. Inkubatorn är ett intensivt affärsutvecklingsprogram för företag med stor tillväxtpotential. Förutom värdefulla kontaktnät med företagare och investerare får deltagare i programmet kontinuerlig coachning och stöttning i allt från strategi och finansiering till marknadsföring och pitchövning.