Dan Friberg och Lovisa Skyborn från Science Park tillsammans med Rolf Johansson, Göran Kastman och Ingemar Isaksson från Kreditgarantiföreningen

Miljoner ska göra nytta i länets småföretag

16 september 2014

Science Park tar över driften av Kreditgarantiföreningens verksamhet i Jönköpings län och får därmed möjlighet att borga för företagslån hos bank.

Kreditgarantiföreningar bildades under tidiga 2000-talet i många delar av Sverige med målsättningen att kunna gå i borgen så att företagare lättare skulle kunna få lån i banken. I stort sett samtliga dessa föreningar har nu lagts ner, men i Jönköping tänker man annorlunda och gör nu en unik satsning för att nå en bredare marknad och se till att kapitalet kommer företagen till del.

Genom Science Park som finns i samtliga kommuner i länet och årligen möter tusentals företag är vi övertygade om att vi kommer nå ut med vårt erbjudande till dem som behöver stöd genom borgen. På så sätt kan KGF även i fortsättningen komma företagsamheten i Jönköpings län till nytta på ett bra och effektivt sätt.

Göran Kastman, Kreditgarantiföreningen

– Vi ser detta som en bra typ av finansiering för växande företag då den också skapar en god relation med företagets affärsbank säger Dan Friberg, vd på Science Park.