Meglio of Sweden är Årets nytänkare i Nässjö 2021

31 januari 2022

Tomten kom tidigt i år!” skrev Jimmy Runbom på LinkedIn i december, efter att han fått ta emot utmärkelsen Årets nytänkare i Nässjö kommun 2021 och 15 000 kronor. Jimmy, grundare av Meglio of Sweden, prisades för sin innovativa tröskel, som ökar tillgängligheten i samhället.

Priset delas ut av Tillväxtstiftelsen i Jönköpings läns samtliga kommuner, varje år. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar att tänka nytt. På plats vid utdelningen fanns Science Parks affärsutvecklare i Nässjö, Peter Johansson.

– I en pågående resa, där man ständigt kämpar för att förverkliga produkten, är en sådan utmärkelse en riktig energikick. Svårt att i ord förmedla tacksamheten. Tack Nässjö Näringsliv AB och Science Park Jönköpings län för denna utmärkelse och för all stöttning. Ser verkligen fram emot 2022, skriver Jimmy Runbom på Meglio of Swedens LinkedIn-sida.

Om Meglio of Sweden

Jimmy är bygglovsingenjör och har lång erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av bland annat bostäder. Under 2017 var han delaktig i ett större ombyggnadsprojekt för ett seniorboende och såg på nära håll hur trösklarna skapade stora bekymmer i de äldres bostäder. Någon kunde inte ta sig ut på sin balkong. En annan fick sitt heta kaffe i knät när rullstolen stoppades mot tröskeln. En idé som löser flera problem föddes: den tätade listen som löser dörrens byggtekniska funktion, samt nivån invändigt där tröskeln ska placeras,

Så här säger Jimmy om sin innovation, i en tidigare intervju med Science Park.

– Golvet bestämmer lutningen på tröskeln som fjädras ned vid belastning. Detta innebär att när du passerar med en rullator, så fjädrar tröskeln ned och blir helt plan. Beroende på höjd så blir nivån med andra ord alltid noll. Det finns ingen kan som sticker upp.

Jimmy är sedan 2021 även ett av Science Parks inkubatorbolag.

Motivering

Genom stor finurlighet har Årets nytänkare i Nässjö kommun med sin uppfinning löst ett stort problem, som kommer att förenkla vardagen och tillgängligheten för sina kunder.

Om Tillväxtstiftelsen:

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.