John Terlinder som grundat företaget Medster står tillsammans med en vårdanställd i en studio och spelar in utbildningsmaterial.

Medster förbereder vårdpersonal för mötet med coronapatienter

25 mars 2020

När John Terlinder, grundare av e-learningplattformen Medster, såg hur Coronaviruset SARS-CoV-2 i en rasande fart började spridas över världen kändes det självklart för honom att göra vad han kunde för att hjälpa till. Där och då började ett intensivt arbete för att ta fram helt nya onlinekurser med fiktiva Coronapatienter, för att hjälpa vårdpersonal runt om i Sverige att förbereda sig inför ett möte med misstänkt Coronadiagnos.

Som anställd inom vården är det viktigt att veta vad som ska göras och vilka rutiner som gäller när de ställs inför en situation då de ska vårda en patient med coronaviruset Covid-19. Men att förbereda sig för ett sådant scenario utan att ha träffat en coronasjuk tidigare är svårt. Genom att erbjuda gratis onlinekurser utformade efter Folkhälsomyndigheten och WHO:s riktlinjer, gör Medster det nu möjligt för alla som är anställda inom vården att i förväg träna sig på handläggning av coronapatienter och lära sig mer om vilka rutiner som krävs för att skydda sig själv från att bli smittad i arbetet.

Personalen får träffa och vårda en virtuell patient

Medster-kurserna inleds med att personalen får träffa en fiktiv patient som uppvisar olika slags symptom. Sedan får de ta prover och när provresultaten kommer får de göra bedömning. Precis som i verkligheten – fast online.

Blev kontaktade av Karolinska Institutet

Bara några dagar efter att de första coronautbildningarna lanserades fick John Terlinder kontakt med Karolinska Institutet. De ville hänvisa de som jobbar inom vården till Medsters webbplats så att de kan rusta sig inför de kommande utmaningarna. Detta som en del av Socialstyrelsen regeringsuppdrag att skapa digitala utbildningar till hälso- och sjukvården. Medster kunde i och med detta se ett ökat tryck på sin webbplats och John berättar att de snabbt gått från cirka 800 användare på ett år, till 200 nya användare – varje dag!

Framöver är Medsters plan att fortsätta ta fram nya onlinekurser med inriktning mot till exempel narkosläkare och andra specifika områden inom sjukvården.

Medster – en marknadsplats och e-learningplattform

Medster har utvecklat en tjänst som gör att personer med spetskompetens inom sjukvård effektivare kan sprida sin kunskap via en marknadsplats och e-learningplattform. Genom att effektivisera sjukvårdens fortbildning med online-kurser möjliggör Medster för fler att lära sig mer, samtidigt som tid till mer patientkontakt frigörs när kursdeltagarna kan vara kvar i produktion. Idén vilar på grundtanken om att förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap. Bakom idén och företaget står John Terlinder, barnläkare och tidigare anställd som överläkare och studierektor i barnmedicin. 

Vi brinner för patientens bästa. Vi brinner för att få bidra till att göra befolkningen friskare. Vad kan vara roligare, mer givande och viktigare? Vi brinner för framtiden.

John Terlinder, grundare, Medster

Sedan 2019 är Medster en del av Science Parks inkubator och Henning Lindberg är en av de affärsutvecklare som coachat John och hans medarbetare.

Att våra inkubatorbolag kan, och vill, bidra på ett konkret sätt i lägen som detta känns naturligtvis bra utifrån både ett samhällsnyttoperspektiv och utifrån att det finns en tydlig relevans bland våra bolag.

Henning Lindberg, affärsutvecklare, Science Parks inkubatorprogram