Martin Sundström håller en stor check från Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Martin Sundström och Clean Energy Sweden är Årets nytänkare i Nässjö 2022

19 november 2022

Den 19 november var det dags att prisa Årets nytänkare i Nässjö 2022. I år fick det nystartade Nässjö-bolaget Clean Energy Sweden och Martin Sundström ta emot utmärkelsen, som delas ut av Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län.

Årets nytänkare delas ut varje år i samtliga tretton kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort. På plats för att dela ut priset var Science Parks affärsutvecklare i Nässjö – Peter Johansson.

Clean Energy Sweden etablerar, utvecklar och driver lokal produktion av ren förnybar energi i kombination med energilagring med fokus på Nässjö-regionen och omkringliggande kommuner. Bolagets vision är bidra till en energiproduktion som inte bara är tillgänglig för alla, men som även innebär mindre klimatpåverkan och lägre koldioxidutsläpp. Länsstyrelsen i Jönköpings läns mål är att är att länet ska producera mer energi än vi förbrukar senast år 2045. Nationellt är målet att Sverige ska ha en årlig produktion av solel på minst 10%.

Idag ligger den årliga produktionen av el i Sverige från solenergi på cirka 1% och vindkraft cirka 20%, här kan vi göra skillnad. Många företag som arbetar med solcellsparker och vindkraftsparker är spekulativa, de tjänar pengar genom att skriva markavtal och etablera parker som sedan säljs. Vi jobbar tvärtom, vår affärsidé bygger på att etablera parker i syfte att driva dessa under hela livslängden samt ta ansvar för återställande.

Clean Energy Sweden på sin webbsida.

Juryns motivering

Årets nytänkare har ett stort lokalt engagemang för ren förnybar energi och biologisk mångfald, samt en vision att el ska produceras där den förbrukas. Genom att använda befintlig teknik har Martin Sundström och Clean Energy Sweden bidragit till en framtid där grön energiproduktion ger mindre klimatpåverkan och lägre koldioxidutsläpp.

Om Tillväxtstiftelsen:

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Bild: Nässjö Näringsliv AB