Ulf,Leona, Calle och Annika står tillsammans framför en tegelvägg.

Jönköpingsregionen ska bli bäst på digitalisering

14 juni 2018

Ett digitalt kompetenscentrum som visar tekniska innovationer, stöttar företag att utvecklar sina digitala strategier samt lockar techtalanger till Jönköpingsregionen. Nu startar TRANSFORM to AAA, ett projekt mellan Science Park, Jönköping University och tio medfinansiärer från företagssidan, som på flera fronter ska boosta digitaliseringen i regionens näringsliv.

Jönköpingsregionen stärker sin digitala konkurrenskraft. Genom projektet TRANSFORM to AAA, som den 12 juni beviljades finansiering av strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna, ska företag på olika sätt stöttas i att bättre se och ta tillvara på möjligheterna med digitalisering.

Små och medelstora företag kan få hjälp med sin digitalisering

Vad innebär då digitalisering? I projektet avser det allt från teknikutveckling och affärsmodellutveckling till administrativa lösningar och infrastrukturer. Projektet är öppet för näringsliv och offentliga organisationer, och den huvudsakliga målgruppen är små och medelstora företag. Bakom satsningen står Jönköping University, Science Park och tio företag i regionen.

Vi tycker det är otroligt roligt att tillsammans med Science Park, näringslivet och regionen hitta en samverkansarena för att stärka och utveckla det regionala näringslivet inom digitalisering. Projektet kommer utveckla både kompetenser vid Jönköping University och stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft.

Mats Jägstam, prorektor, Jönköping University

Ska stimulera digitalisering hos företag

Projektet består av flera delar som på olika sätt ska stimulera digitaliseringen hos organisationer och företag. Ett digitalt Kompetenscentrum ska skapas och vara mötesplats för näringsliv, offentlig sektor och Jönköping University. Ett slags science center, där olika innovativa informationstekniska lösningar visas upp för att demonstrera vad som är möjligt att skapa i den digitala världen.

En annan del i projektet är att uppmärksamma hur viktig ledning, styrning och organisering är för ett företag i den digitala transformeringen. Genom att kompetensutveckla företagsledningar inom digitalisering ska de bli bättre på att använda ny teknik samt att utveckla strategier och affärsmodeller som passar den nya digitala verkligheten.

Hoppas locka tech-talanger till Jönköpingsregionen

I projektet ska det även göras insatser för att locka fler techtalanger till regionen. När företag och region blir starkare och mer kompetenta inom digitalisering ökar deras attraktivitet som arbetsgivare. Några målsättningar med projektet är att fler innovatörer och studenter ska söka sig till, och vilja arbeta i, Jönköpingsregionen samt att fler kvinnor väljer techbranschen.

Projektet ger ett bra helhetsgrepp kring digitalisering och vi ser fram emot att tillsammans med Jönköping University och övriga samarbetspartners bidra till den digitala transformationen bland regionens företag. Kan vi öka den digitala kunskapen samtidigt som vi attraherar digitala talanger, då har vi skapat goda förutsättningar för morgondagens näringsliv.

Gustav Österstöm, VD, Science Park Jönköping

Fakta om projektet TRANSFORM to AAA

Projektets budget är på 19 miljoner kronor. 50% kommer från Europeiska regionalfonden och övrig finansiering kommer från Region Jönköpings Län, Jönköping University, Science Park och företag i regionen: Herenco, Jönköpings Energi, Rejlers, Poolia, SAAB, Husqvarna Group, Cybercom Group, Sparbanksstiftelsen Alfa, SIGMA och Kapsch.

Projektet inleds under Dreamhack 2018 och pågår fram till och med mars 2021.

Under de kommande åren kommer en plattform och kunskapsbas skapas för digital transformation där företag kan ta del av olika former av kompetensutveckling och samverka med akademi och andra företag i de delaktiviteter man anser skapar största möjliga värde.