En bild på projektet e-merges logotyp.

Jönköpings län ska bli ledande inom e-handel och logistik

11 februari 2019

I takt med att köpbeteenden ändras alltmer mot onlinehandel, behöver företagen förändra sina varuflöden, sin försäljning och hur de tar betalt. Region Jönköpings län har i samverkan med länets kommuner, Jönköping University, Science Park, Almi, Handelskammaren Jönköpings län och Sparbanksstiftelsen Alfa dragit igång ett treårigt projekt, e-merge, där Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för digitala affärer och logistik.

– Projektet e-merge handlar om att Jönköpings län ska ta en ledande position inom e-handel och logistik, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län. I samverkan med Jönköping University, Science Park, länets kommuner och ett proaktivt näringsliv knyter vi samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap på ett fantastiskt sätt.

I vårt arbete med att affärsutveckla företag och nya idéer ser vi att digitala affärer spelar en helt avgörande roll i framtiden. Detta kräver ett framåtriktat ledarskap, flexibla arbetssätt och tillgång till spetskompetens. Genom e-merge har Science Park möjlighet att utveckla och tillhandahålla strategiska insatser inom digitala affärsmodeller. Vi kommer att ta fram nya metoder och arbetssätt för att såväl nystartade, som etablerade företag ska erbjudas en effektivare utveckling av sin verksamhet. Vi bidrar till att det skapas fler framgångsrika företag och innovationer i en allt mer uppkopplad värld.

Gustav Österström, VD, Science Park Jönköping

Kick-off och nätverksträff 6 februari

Under onsdagen den 6 februari arrangerades en kick-off för länets näringslivschefer på GRO36 i Jönköping. Kick-offen följdes av en publik nätverksträff där olika aspekter på e-handel gavs av representanter för Panagora, som bland annat ligger bakom Jönköpingsföretaget Baby Shops e-handelsplattform, samt av representanter från Science Park, Jönköping University och Region Jönköpings län.

– Man kan tycka att e-handel är en mogen kanal, trots det saknar nästan en tredjedel av svenska företag en fungerande webbförsäljning. När det gäller retail ser det bättre ut men utmaningarna är lika stora och förutsättningarna för att lyckas ändras nästan dagligen. Här kan en del av e-merge vara till hjälp, för vi vill vara med och skapa förutsättningar för e-handeln i regionen, säger Niklas Larsson, ansvarig projektledare, Science Park.

Framtidens handel kräver nya affärsmodeller och nätverk

– På det här sättet kan vi hitta nya affärsmodeller, vässad affärslogik och digitala koncept som tar Jönköpings län vidare från nationell logistik-hubb mitt i det demografiska Sverige, till att faktiskt bli Sveriges och Skandinaviens e-handelsnav, också för handel mellan företag. Den positionen ska Jönköpings län äga och vi har alla förutsättningar att lyckas, menar Kristina Athlei. Inte minst eftersom vi redan har infrastruktur och flera betydande logistikaktörer på plats.

I framtiden kommer företagens krav på effektiva och snabba logistiklösningar med både digitala och fysiska distributionskanaler avgöra om de stannar kvar på en ort och investerar där – eller flyttar. Jönköpings län, med närhet till E4, väg 40, järnvägens stambana och godsflyg har ett av norra Europas viktigaste logistiklägen. När de logistiska fördelarna kopplas samman med en snabbt växande kompetens inom e-handel söker sig också forskning, talanger och fler företag hit.

Region Jönköpings län i samverkan med akademi och näringsliv

Projektet e-merge startade under senhösten 2018 och pågår i tre år. Det genomförs med medel från Tillväxtverket och ERUF, EU:s regionala utvecklingsfond. Projektägare är Region Jönköpings län och samverkansparter är Jönköping University och Science Park. Projektets värde beräknas till 19,3 miljoner kronor och medfinansiärer är Almi, Handelskammaren Jönköpings län, Sparbanksstiftelsen Alfa samt Jönköpings kommun.

Projektets tre delmål

  1. Förstärka länets gemensamma position och samordna utvecklingen av projektets vision.
  2. Expandera, bredda och utveckla det existerande företagarnätverket inom e-handel och logistik.
  3. Bidra till att nya och etablerade logistik- och e-handelsföretag skapar hållbara processer och anpassade affärsmodeller.