Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Jönköping satsar på företagsnära forskning

13 juni 2014

Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping intensifierar arbetet med att utveckla gemensamma visioner, strategier och arbetssätt. Ett av de senaste initiativen är att ytterligare utveckla stödet till och nyttiggörandet av forskning.

Science Park känner företagens behov och tillsammans med den forskningskompetens som finns på Högskolan kan vi skapa företagsnära projekt som bidrar till regionens utveckling och skapar tillväxt.

Lars Niklasson, Prorektor på Högskolan i Jönköping.

Ny innovationsrådgivare på Science Park

För den nya satsningen på innovationer har Science Park anställt Peter Swalander som innovationsrådgivare. Peter Swalanders uppgift blir att vara en brygga mellan forskning och företagande, bidra till ett ökat antal behovsmotiverade forskningsprojekt och vara en resurs för nyttiggörande och innovation för Högskolan.

Peter kommer från försvarskoncernen Saab, där han i olika roller har skaffat sig mer än 25 års praktisk erfarenhet av produkt- och affärsutveckling på en internationell marknad. Sedan 2008 har han som verksamhetsutvecklare ansvarat för att effektivisera den inre verksamheten, ett arbete som har fokuserat på att utveckla Saabs medarbetare och dess arbetssätt med stöd av Lean.

– Det finns en stor potential för Högskolan att växa inom forskningsområdet. Tillsammans kan vi prioritera forskningsinsatser som näringslivet efterfrågar och på så sätt bidra till ökad tillväxt i regionens företag säger Dan Friberg, vd på Science Park Jönköping.

Fokusområden för forskning

I sin roll som innovationsrådgivare kommer Peter Swalander arbeta för att stärka fackhögskolornas forskningsverksamhet inom deras strategiskt relevanta områden

  • Internationalisering
  • Hälsoinnovationer inom framför allt åldrande, geroteknologi, förändringsprocesser och e-hälsa
  • Innovationer inom gjuteri, bygg och belysning, bland annat inom energieffektivisering och entreprenöriell produktframtagning
  • Innovationer inom kreativa näringar med fokus på medieproduktion