Sex personer står i ett mötesrum och tittar åt samma håll. Några står upp, några sitter ned och alla ser glada ut.

Innovation Runway sätter avtryck och går i mål med över 200 företagsuppdrag

1 april 2021

Sedan 2015 har Science Park genom Innovation Runway arbetat just med att stödja innovationskraften hos länets etablerade företag. Efter att ha genomfört över två hundra företagsuppdrag, ser vi hur satsningarna på innovation har ökat och kommer att öka. 87% av företagen lägger till exempel mer tid på innovation idag än för sex år sedan. Under ”tänk om veckan” kommer några resultat lyftas upp. Den 19 – 23 april berättar företag om sin resa och presenterar resultat i nya produkter, tjänster och affärsmodeller.

De flesta företag upplever idag en marknad som extrem konkurrensutsatt och i snabb förändring. Under 6 års tid har Innovation Runway hjälpt företag att ta ett steg längre i insatser för framtiden. Vi har tillsammans arbetat för att vända en utmaning till möjlighet och verifierat idéer till en innovation att implementeras på marknaden. Projektet har drivits tillsammans med Jönköping University (JIBS, JTH) och Almi, med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Tänk om veckan 19–23 april lyfter upp innovation i smått och stort

Under hela veckan – från den 19 till den 23 april kommer goda resultat lyftas upp.
Vi sänder live en timme varje dag. Som tittare får du ta del av berättelser från verkligheten och innovationer genom nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Inspireras av företagens resor; om varför och hur de har vågat tänka nytt. Du kommer även att få lyssna på olika trendexperter, lära känna teamet bakom Innovation Runway och höra studenter ge sin syn på ett innovativt företag.

Avtryck i innovation

Innovation Runway går nu i mål med över 200 genomförda företagsuppdrag.

Innovationsförmåga är projektets ”avtryck”, där samverkan är nyckeln bakom Innovation Runways framgångar. På ett nytt och operativt sätt blir vi för en liten tid en del av företagets verksamhet. Genom nya perspektiv går vi tillsammans från tanke till värdeskapande lösningar. Av de deltagande företagen har hela 64 procent utvecklat nya produkter och tjänster som också nått marknaden, säger Carola Öberg som är projektledare för Innovation Runway.

Carola Öberg

27 Innovation Race med 91 företag

Öppen innovation har starka samband med innovationstakt och innovationshöjd i företagen. Innovation Runway har satt en stark prägel på öppen innovation i regionen, genom att utveckla processen ”Innovation Race” för vår företagskultur. Hitintills har projektet genomfört 27 innovationsrace – där ett företag med sina medarbetare lämnat sin vardag för att under 4 till 48 timmar och tillsammans med andra aktörer, experter och studenter skapat fantastiska resultat.

Det är när vi samlar och ”krockar” människor med olika bakgrunder, kunskaper och förmågor som innovation sker.

Nytt projekt ska hjälpa företag ställa om mot hållbara affärer

– Nu under våren 2021 avslutas Innovation Runway och en ny satsning tar form: Framtidsinnovation. Uppdraget har en enda tydlig formulering: Hållbarhet. Med Agenda 2030 som drivkraft lovar projektet att tänka om framtiden, och väva samman nya affärsmöjligheter med samhällsnytta. Projektet riktar sig mot etablerade företag i Jönköpings län, som vill förflytta sitt företag mot en hållbar utveckling och uthållig innovationsförmåga, förklarar Carola.

Science Park driver Framtidsinnovation i samverkan med Almi och Jönköping University. Det är ett engagerat team som ska hjälpa företagen framåt.

Vi saknar inte mod där ute, däremot är struktur och tid en bristvara. Framtidsinnovation kommer därför att fokusera mer på företagets egen förmåga att ta in innovation i företagets kultur och vardag. Att forma sin organisation för en hållbar framtid kräver en långsiktighet att i strategi och handling skapa en balans mellan vardagseffektivitet och att tänka nytt, säger Carola.

Under den 19 – 23 april presenterar Innovation Runway delar av sina resultat. Vad kan tittarna förvänta sig att möta under livesändningarna?

– Under hela veckan pratar vi innovation i verkligheten. I en tid av förändring lyfter veckan upp både driv och hinder som förhoppningsvis väcker nyfikenhet och inspirerar tittarna till nya perspektiv. Det blir något nytt, en timme, varje dag, säger Carola.