En bild på Philip Alm som är VD för AI-företaget VISS.AI. Philip står på en stor scen och i förgrunden syns ett publikhav.

Inkubatorföretaget VISS.AI lanserar Sveriges största språkmodell – vill konkurrera med världsledande AI-företag

25 juni 2024

VISS.AI, som är en del av Science Parks inkubatorprogram, väckte tidigare i våras uppmärksamhet med nyheten om att de släpper världens första digitala AI-kollega. Nu kommer ännu en spännande lansering från bolaget i form av ”SWE-LLM” – den största och mest avancerade språkmodellen på svenska.

SWE-LLM utgör ett genombrott inom svensk språkteknologi och öppnar nya möjligheter för både näringsliv och offentlig sektor.

Trots väldigt begränsade resurser har vi skapat en modell som tävlar med världsledande AI-företag när det kommer till svensk text-generering. Vi vill att Sverige ska bli en ledande aktör på AI-marknaden – inte en följare. Vår ambition är att vara en kraftfull resurs för att göra denna resa möjlig. Vi hoppas att detta öppnar upp ögonen för vad som är möjligt.

Philip Alm, VD, VISS.AI

En bild på Philip Alm som är VD för AI-företaget VISS.AI. Philip står på en stor scen och i förgrunden syns ett publikhav.

Tränad på 250 olika typer av svenska texter

SWE-LLM är skapad för företag och organisationer som behöver:

  • Automatiserad innehållsproduktion på korrekt svenska
  • Avancerad textanalys och sentimentanalys av svensk text
  • Förbättrad kundservice genom chattbotar och virtuella assistenter
  • Effektiv översättning av innehåll till svenska

SWE-LLM är en finjusterad version av LLama 3 70B, en avancerad språkmodell utvecklad av Meta för att generera text och kod. SWE-LLM är tränad på ett noggrant kurerat underlag bestående av över 12 700 svenska texter.

Ett genombrott för svensk AI

Eftersom den från början är tränad att skriva på svenska kan den producera texter av hög kvalitet och med korrekt grammatik. Underlaget den tränats på består av 250 olika typer av texter, och SWE-LLM är skicklig på att skriva artiklar, tekniska rapporter och andra typer av innehåll. För användaren är den lätt att samtala med och passar till exempel för användning i olika chat-applikationer.

SWE-LLM representerar ett genombrott för svensk AI. Dess djupa förståelse för vårt språk öppnar upp för innovativa lösningar inom allt från medieproduktion till offentlig förvaltning. SWE-LLM låter oss arbeta på svenska med problem som tidigare har behövt lösas på engelska.

Fredric Lundberg, Utvecklingschef, VISS.AI

Vill skapa svensk AI som tävlar med internationella giganter

VISS.AI planerar att utveckla stora språkmodeller inom specifika områden som kan konkurrera med amerikanska AI-aktörer som Anthropic och OpenAI. Högst på listan står AI-modeller som är bättre på beslutsfattande och som kan kommunicera med applikationer. Enligt Philip och Fredric är dessa modeller är kritiska för att skapa värde och kunna tillämpas i dagens industri.

Vi ser ett starkt behov i industrin av modeller som kan kommunicera med applikationer. Därför utvecklar vi modeller för AI-agenter, som snabbt kan lära sig kommunicera med existerande applikationer, vilket gör att de kan användas i större arbetsflöden. För att Sverige ska bli världsledande inom AI krävs det att vi kan skapa våra egna modeller. Vi ser SWE-LLM som ett första steg mot att skapa svensk AI som kan tävla med giganterna, säger Philip Alm

Testa den nya språkmodellen SWE-LLM gratis

Om VISS.AI

VISS.AI är en startup från Jönköping som bygger AI-applikationer för att automatisera arbetsflöden med stora språkmodeller. Företaget deltar i Googles och Microsofts startupprogram och har ett aktivt samarbete med AWS. Under 2024 lanserade VISS.AI ett verktyg som gör det möjligt för vem som helst att automatisera arbetsflöden med AI.

VISS.AI är en del av Science Parks inkubatorprogram och samarbetar nära Jönköping University.

Här kan du testa den nya språkmodellen SWE-LLM gratis.

Nyfiken på den nya svenska språkmodellen?

Testa SWE-LLM gratis!

Testa nu