David Borg, Fredrik Laapotti och Oscar Buvari står framför en skog.

Inkubatorbolaget Skogsnejd vill göra det enkelt för fler att spara i skog

22 november 2022

Det traditionella sättet att äga skog är invecklat och kräver mycket pengar, kunskap och tid. Idag finns det drygt 300 000 skogsägare i Sverige, men de blir allt färre och äldre. Science Parks nya inkubatorbolag Skogsnejd vill få fler att spara i skog och lära sig mer om denna enorma svenska naturtillgång. Lösningen är en digital tjänst som gör skogsägande enkelt, hållbart och tillgängligt för alla.

Med hjälp av Skogsnejd ska vem som helst – med hjälp av några enstaka klick – kunna spara i skog till en låg ekonomisk tröskel. Skogsnejd sköter sedan skogsförvaltningen anpassat efter kundens önskemål. Bolaget är en del av Science Parks inkubator sedan oktober 2022.

Det känns oerhört bra att få ett bollplank och stöttning inom områden som juridik, marknadsföring, affärsutveckling och finansiering för att ta Skogsnejd många steg framåt. Med hjälp av Inkubatorn hoppas vi hitta investerare som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår tjänst.

David Borg – marknadsansvarig på Skogsnejd.

Från hektar- till kvadratmeterstort skogsägande

Första steget i processen är att Skogsnejd köper in skogsfastigheter i egenskap av företag. Det innebär att bolaget tar hand om kontakt med mäklare, säljare, avtal, juridik, betalning och långsiktigt hållbar skogsförvaltning.

Skogsmarken säljs sedan till kund per kvadratmeter. Detta är unikt, eftersom skogsägande traditionellt sett säljs i stora fastigheter om flera hektar. Det innebär att en skogsfastighet idag är väldigt dyr att köpa. I södra Sverige får du betala ca 125 000 kronor per hektar.  Att i stället sälja skogen uppdelad i kvadratmeterstora enheter gör att den ekonomiska tröskeln blir låg.

Varje kvadratmeter säljs styckvis. Kunden kan när som helst köpa mer mark eller sprida sitt ägande till fler fastigheter och väljer själv balansen mellan avkastning och naturvärden.

En skogsväg ovanifrån

Drömmen är att nå den internationella marknaden

Bakom Skogsnejd står rektorn Fredrik Laapotti (VD), digitala marknadsföraren David Borg (marknad) och UX-designern Oscar Buvari (UX Lead).

Idén om tjänsten väcktes när jag och min fru diskuterade om vi skulle köpa lite skog med våra sparpengar. Det visade sig vara väldigt krångligt – så det var bara att ta tag i utmaningen att göra det enklare.

Fredrik Laapotti, VD

Nu väntar en intensiv utvecklingsperiod för teamet. Samtidigt letar de finansiering för att kunna köpa första skogsfastigheten. Under 2023 är planen att lansera tjänsten i Sverige för att senare fortsätta utomlands. Det långsiktiga målet är att göra det enkelt och hållbart att spara i skog – både lokalt och globalt. I länder utan allemansrätt blir erbjudandet även friluftsmöjligheter. Exempelvis i Danmark – där du i privatägd skog endast får vistas dagtid på vägar och stigar.

Arbetet med Skogsnejd har belyst värdet av allemansrätten! Jag har börjat uppskatta mina joggingrundor eller MTB-turer i skogen på ett helt annat sätt. Det är så himla motiverande att kunna bidra till att människor världen över får samma möjligheter tack vare Skogsnejd, även om landet saknar allemansrätt.

Oscar, en av Skogsnejds medgrundare.

Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare i inkubatorn, ser fram emot samarbetet med Skogsnejd:

Grundarna brinner verkligen för sin idé och vill göra det möjligt för fler att engagera sig och sitt sparande i skogstillgångar. De adresserar dessutom en viktig fråga i hur skogen kan brukas på ett mer hållbart sätt och värderas bortom de traditionella avkastningsmodellerna. Mycket är outforskat i denna ganska konservativa bransch men vi ser tydliga trender som verkligen talar för att det kommer att röra sig inom området vilket vi vill vara med och stötta.

Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare i inkubatorn

Om Science Parks inkubator

Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.