Stefan Bedin, VD på Scoolia, står framför entrén till Science Park Jönköping.

Inkubatorbolaget Scoolia redo för nya utmaningar

1 augusti 2017

Den digitala fjärrundervisningsplattformen Scoolia har varit en del av Science Parks inkubator sedan 2015. Med utgångspunkten i den gränslösa skolan har man utvecklat plattform och lärandemodeller för det virtuella klassrummet. Nu tar Scoolia steget mot ett mer individbaserat lärande med spännande pilotprojekt i flera kommuner inom SFI och Studiehandledning online.

Med Scoolia vill vi erbjuda en fjärrundervisningsplattform med utbildning och stöd för lärare och elever så att skolor, organisationer och företag kan fokusera på att leverera ett kvalitativt utbildningsinnehåll. Vi tror att Scoolia kan sudda ut gränser då alla kan delta oavsett etnicitet, geografisk placering, funktionshinder mm – en gränslös skola för alla.

Stefan Bedin, VD, Scoolia

Pilotprojekt i flera kommuner

Under det senaste året har Scoolia jobbat med ett antal pilotprojekt, bland annat med Karlshamns kommun, där man utvecklat sin metod för individbaserat lärande. Nu ligger den stora utmaningen i att matcha köpbeteenden mot olika marknader och kundgrupper. I pilotfasen har fokus varit på SFI – Svenska för invandrare – för personer som jobbar samtidigt som de läser.

-Det finns ett tiotal aktörer i Sverige som fokuserar på SFI. Merparten av dem jobbar i den fysiska miljön och där börjar det stramas åt både vad gäller ekonomi, struktur och kvalitet. Enligt nya lagkrav måste kommunerna leverera en effektivare och mer individanpassad SFI och detta klarar nästan bara de stora kommunerna idag, säger Stefan.

Vill stötta lärarens process

För 30 år sedan skedde all undervisning i det fysiska klassrummet. Utbildningsmiljön byggde på en homogen kontext med en lärare och en grupp elever som alla var på samma nivå, och använde samma utbildningsmaterial. Eleverna kunde gå ut från skolmiljön och få jobb baserat på den kunskapen, och utbildningen höll under långt tid.

– Efter det har kontexten börjat spricka. Digitaliseringen gör att eleverna tar del av mer information utifrån, och inte bara från läraren. Det innebär att lärmiljön blir mer komplex, vilket vi ser resulterar i försämrade skolresultat. Vi vill skapa en ny kontext och stödja lärarens process på ett nytt sätt genom att kombinera den fysiska och den digitala miljön fullt ut. Lärarna måste även få kunskap i fjärrundervisning redan när de utbildas och det görs inte idag.

Science Park värdefullt bollplank

Under tiden i Science Parks inkubatorprogram har Scoolia lagt tid på utveckling, strategi och kapitalprocess och efter drygt 24 månader är det dags att lämna inkubatorn.

-Genom Science Park har vi haft ett värdefullt bollplank i vår process, där vi fått hjälp att skapa en bra beskrivning av bolaget mot de intressegrupper som är viktiga. Vi har också fått mycket bra input i våra strategiska diskussioner under resans gång, säger Stefan.

Vi önskar Scoolia stort lycka till i den fortsatta utvecklingen av plattformen!