Camilla Danielsson, VD på Qnister, skakar hand med Magnus Ljungberg, VD Infosoc Rättsdata AB.

Inkubatorbolaget Qnister inleder samarbete med Infosoc Rättsdata

11 juni 2018

Det snabbväxande Science Park-bolaget Qnister och väletablerade Infosoc är båda Jönköpingsbaserade och ägarledda bolag inom juristbranschen. Nu går bolagen in ett strategiskt samarbete som inleds med att Infosoc erbjuder sina kunder Qnisters e-learning i GDPR. Onlinekursen är grundläggande och deltagaren guidas genom de mest centrala kraven i dataskyddsförordningen och vad som är en personuppgift.

Infosoc Rättsdata har funnits sedan 1989 och är idag en av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser på nätet och driver även utbildnings- och konsultverksamhet. Infosoc bevakar och har specialistkunskap inom 18 rättsområden. Rättsdatabaserna är användarvänliga och innehåller bland annat kommenterade rättsfall och aktuell lagstiftning. Förutom juridisk rättsdatabas ingår även enklare juridisk rådgivning och veckovisa nyhetsbrev i tjänsten. Kundkretsen finns framförallt i den offentliga sektorn men också i det privata näringslivet.

Qnister digitaliserar juristbranschen med praktiska verktyg

Qnister är ett snabbväxande bolag som digitaliserar juristbranschen genom att tillhandahålla praktiska verktyg och utbildning, med expertis inom GDPR. Genom sitt verktyg Qnister GDPR gör de arbetet att bli GDPR-säkrad både enkelt och konkret. Verktyget är utvecklat av erfarna bolagsjurister. De erbjuder också e-learning och dataskyddsombud som tjänst. Kunderna finns främst inom privata näringslivet men också i offentlig sektor.

Infosoc är väletablerade, kompetenta och har en kvalitetsstämpel. De har gedigen erfarenhet av att bevaka och kommentera rättsfall inom många rättsområden. Jag ser fram emot samarbetet där jag ser att vi kompletterar varandra väl.

Camilla Danielsson, VD, Qnister AB

En del av Science Parks inkubator sedan 2017

– Qnister har gedigen kunskap i GDPR, de är nytänkande och jag är glad över att samarbetet startar med att vi erbjuder deras e-learning till våra kunder. Qnister har utvecklat ett smart verktyg och vi har samma mål att erbjuda användarvänliga stöd till våra kunder,säger Magnus Ljungberg, VD Infosoc Rättsdata AB.

Qnister har sedan våren 2017 varit med i Science Parks inkubatorsprogram.

– Vi har haft glädjen att vara delaktiga i Qnisters snabba resa från idé till lanserad tjänst. Det strategiska samarbetet med Infosoc är extra roligt, eftersom båda bolagen är betydande aktörer på den svenska marknaden med Jönköping som bas, säger Martin Harbäck, ansvarig affärsutvecklare på Science Park.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) började tillämpas den 25 maj och gäller i hela EU/EES. Syftet med förordningen är öka medborgares rättigheter och integritetsskydd samt att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Förordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL, som tidigare styrt hur och vem som får hantera personuppgifter.