Science parks inkubatorbolag Padmax står på en blå padelbana framför en svart bakgrund

Inkubatorbolaget Padmax förlänger padelbanornas livslängd – siktar internationellt med patentsökt redskap

16 november 2022

Att padeln tog Sverige med storm är nästan en underdrift. Mellan 2016 och 2022 fördubblades antalet padelbanor varje år och bara mellan 2020 och 2021 ökade antalet padelspelare i Sverige med 100 000 – sedan kom vändningen. Inkubatorbolaget Padmax identifierade tidigt ett område inom idrotten som ofta glömdes bort: underhållet av padelanläggningarnas konstgräsmattor. Nu tar de sikte på den internationella marknaden, som på många håll ligger två till fem år efter den svenska marknaden, med sitt patentsökta redskap som på ett effektivt och miljövänligt sätt förlänger banornas livslängd. Första internationella affären gick till Nederländerna redan för några månader sedan.

Padmax utvecklar, tillverkar och säljer redskap för underhåll av konstgräs och är dessutom en av de ledande serviceaktörerna inom underhåll på den svenska padelmarknaden. Affärsidén är sprungen ur ett genuint intresse för just ytunderhåll – och med padelboomen öppnades en marknad med enorma möjligheter.

Padmax vekrktyg för att underhålla padelbanor

Förlänger banornas livslängd och förbättrar spelarnas upplevelse

En konstgräsmatta består av många plaststrån som, vart och ett, behöver stöd av sand eller annat granulärt material. För att fungera optimalt och tåla belastningen från spelarna ska det finnas rätt mängd sand i banan. Idag är underhållet kraftig eftersatt och effekten av detta blir att konstgräsmattorna slits ut efter mindre än halva den tekniska livslängden. Dessutom påverkas spelarnas upplevelse negativt med ojämna studsar och ökad risk för skador. Padmax-teamet bestående av Björn Gustafsson, Ulf Thorsson, Mathias Öhrling och Oskar Gustafsson har en bred erfarenhet av såväl padel som underhåll, och att marknadsföra tjänster och produkter på en internationell marknad. Det senare kommer väl till pass när bolaget blickar framåt och tar sikte på att lansera sitt redskap internationellt.

Sverige har varit ett pionjärland i padelutvecklingen – på gott och ont. Efter några rekordår ser vi nu ett tydligt trendbrott och många som konsoliderat anläggningar står inför ett utmanande läge. Det är dock lätt att tro att padeln som sport tappat, men så är inte fallet. Det är snarare tillväxten som avtagit, antalet spelare är fortfarande på ungefär samma nivå som föregående år. Tack vare att vi tidigt etablerade oss har vi med oss erfarenheter vi har stor nytta av när vi ska ta oss in på marknader som ligger några år efter den svenska utvecklingen. Här har vi varit en eftermarknadsprodukt och när vi bygger närvaro på andra marknader kommer vi att sälja vårt redskap redan i etableringen av anläggningarna

Björn Gustafsson i Padmax-teamet

Padmax vektyg i utomhusmiljö

Trendbrott i padel-Sverige – nu siktar Padmax internationellt med patentsökt verktyg

Banornas konstgräsmattor har en livslängd på ungefär fem år – men många anläggningar tvingas byta konstgräset redan efter två år på grund av bristfälligt underhåll. Med Padmax patentsökta redskap kan anläggningarna själva, ofta med befintlig personal, sköta underhållet på ett effektivt och miljövänligt sätt och på så vis förlänga sin investerings livslängd och konkurrensförmåga gentemot andra anläggningar. Produkten, som Padmax nu sökt patent för, är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete. Redskapets komponenter är framtagna för att tillsammans uppnå optimalt resultat. Skaftlängd, ergonomisk utformning av handtag, fästpunkter, vikt, borstlängd, borstkvalitet, dragvinklar, avstånd mellan borstrader, borststyvhet med mera är alla exempel på delar som måste samverka för ett ge ett gott resultat.

Padmax har identifierat en konkret och tydlig utmaning kring underhållet av padelanläggningar och då framförallt konstgräset. Alla som spelar padel vet hur viktigt underhållet av banorna är för spelet, och på många banor sköts det helt enkelt inte tillräckligt bra. Hittills har nästan allt fokus i branschen legat på nyetablering, och det har inte funnits några effektiva redskap för att underhålla banorna. Nu ser vi ett helt nytt läge för padelanläggningarna och timingen är därför extra intressant. Padmax-teamet har en imponerande förmåga i att snabbt gå från ord till handling och jag ser fram emot att få följa med bolaget på deras internationella resa.

Henning Lindberg, affärsutvecklare på Science Park.

Science Parks inkubator – för nya företag med tillväxtpotential och hållbarhetsfokus

Inkubatorprogrammet är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för nya företag med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ungefär 10 av dessa till inkubatorprogrammet.

Under inkubationstiden (6-24 månader) får inkubatorbolaget kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolaget får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Driver du bolag och är intresserad av att bli en del av vår inkubator? Här kan du läsa mer om upplägget.