Miden Melle-Hanna, Multi 4, står framför en whiteboard med en penna i handen. Hon är glad. I förgrunden syns en individ som lyssnar.

Inkubatorbolaget Multi4s instrument för cancerdiagnostik vann internationellt innovationspris

5 november 2019

Det internationella innovationspriset Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder. Kriterierna för priset är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad. En av de svenska innovationer som i år tog emot priset är Multi4 som utvecklar ett nytt instrument för diagnostik och behandling av cancer, och sedan 2017 är en del av Science Park Jönköpings inkubatorprogram.

Bakom Multi4 står Miden Melle-Hannah som är dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Uppfinningen är ett nyligen patenterat instrument som kan förbättra provtagning och borttagning av urinblåsecancer. Tekniken kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer, och inom kort ska kliniska tester av instrumentet påbörjas.

Idén om instrumentet föddes för omkring fem år sedan när Miden var tvungen att ge beskedet till en man  som väntat en hel dag på fastande mage att han kunde börja äta igen och gå hem. Operationen före hade dragit ut på tiden och mannens operation ställdes in. Miden började fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt så att patienter inte behöver vänta så länge.

Multifunktionellt verktyg

Med hjälp av Visam Arena och den regionala cancerstiftelsen började hon utveckla ett instrument. Efter några år bildade hon bolag, Multi4, och blev då en del av Science Parks inkubator.

Instrumentet bygger på helt ny teknik – ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning.

Det kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ner på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.

Miden Melle-Hannah, grundare, multi4

Ingreppen behöver inte göras på en operationssal. Patienten behöver ingen sövning eller ryggbedövning utan man kan bedöva lokalt.

Stort stöd från omgivningen

Det är bolaget Multi4 som vunnit, men utan all hjälp och stöd från kollegor hade Miden inte kommit lika långt.

– Flera kollegor i Region Jönköpings län har varit involverade och både hjälpt och stöttat i arbetet. Jag vill rikta ett extra stort tack till Bruno Larsson, överläkare urologi, Anders Hugander, överläkare kirurgi, Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård, Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och forskningsledare vid Futurum och Göran Henriks, utvecklingsdirektör. Helen Ljunggren på Visam Arena ska också ha ett extra tack för engagemang och stöttning. Jag har fått ett fantastiskt stöd och hjälp från Science Park som varit avgörande för att få in riskkapital och kunna utveckla innovationen vidare. Min affärsutvecklare Henrik Engqvist är otroligt kompetent och har coachat mig i arbetet – en förutsättning för att vi lyckats ta oss dit vi är i dag, säger Miden.

Anpassar verktyget för olika storlekar på händer

Instrumentet är fortfarande under utveckling. Vid årsskiftet ska det testas på gris och under nästa år blir det klinisk prövning på patienter på universitetsjukhus. Miden kommer också att anpassa instrumentet för olika storlekar på händer.

Jag har som operatör alltid upplevt att alla operationsinstrument är utvecklade för manshänder. Därför har jag jobbat mycket med ergonomin. Det ska vara smidigt och lätt att arbeta med för alla.

Miden Melle-Hannah

Prisad för sin revolutionerande metod

Domarkommitténs motivering för Multi4 lyder:

Genom utveckling­en av ett helt nytt multifunktionellt instrument för cancerdiagnostik och behandling kan en revolutio­nerande metod inom kort vara ett faktum.  Innovationen, delvis utvecklad med hjälp av Stiftel­sen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping, Visam Arena/Region Jönköping Län, Science Park Jönköping, Vinnova/EU-bidrag, Almi företagspartner baserar sig på ett numera patenterat instrument för behandling av främst urinblåsecancer men kan även komma att tillämpas för diagnostik och behandling av flera andra cancerformer.

Gristester ska inom kort påbörjas och givet de mycket lovande värdena och effekterna med detta nya instrument utses innovationen som en vinnare i klassen potentiella innovationer inom ramen för Quality Innovation Award 2019.

Om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundo­rientering och verkningsgrad. Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

Årets svenska vinnare är Multi4, NorDan, Pure Act, Region Gotland och United Services Sweden. Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den internationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5-6 februari 2020, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.