Entreprenören Miden Melle-Hannah som grundat företaget Mutli4 tar emot innovationspriset Quality Innovation Award 2020.

Inkubatorbolaget Multi4 vinner internationellt innovationspris

10 februari 2020

Quality Innovation Award är ett prestigefyllt innovationspris som delas ut i över 20 länder runt om i världen. I november 2019 blev det känt att Science Parks inkubatorsbolag Multi4, tillsammans med fyra andra innovationskraftiga företag, var vinnare i den svenska deltävlingen. Onsdagen den 5 februari var det dags för den internationella finalen i Telaviv i Israel och vid kvällens slut stod Miden Melle-Hannah och hennes Multi4 som vinnare i kategorin ”potentiella innovationer”.

Bakom Multi4 står Miden Melle-Hannah, dubbelspecialist i urologi och kirurgi, samt medicinsk utvecklingschef inom kirurgisk vård i Region Jönköpings län. Uppfinningen Multi4 är ett nyligen patenterat provtagningsinstrument som ska underlätta och effektivisera provtagningsprocessen och borttagning av urinblåscancer. Förhoppningen är att instrumentet kunna börja användas kliniskt och globalt redan år 2021 och i framtiden kan instrumentet även komma att användas vid diagnostisering av flertalet andra cancersjukdomar.

Det är en teknik som är helt ny och som kan användas för att ta vävnadsprov för diagnostik men också för att ta bort cancervävnad direkt när den upptäcks. Cancervävnaden är då helt innesluten i instrumentet så att det inte är någon risk att cancervävnad kan slå sig ned på något annat ställe i blåsan. Med dagens metod är det över 50 procent återfall hos patienter med ytlig urinblåsecancer. Jag hoppas att man på sikt kommer att kunna minska antalet återfall.

Miden Melle-Hannah, grundare, Multi4

Effektivt för sjukvården och mindre påfrestande för patienten

En av de revolutionerande effekterna av innovationen är att ingreppet inte behöver göras i en operationssal. Med hjälp av det nya provtagningsinstrumentet behöver den drabbade patienten inte heller sövas eller ges ryggbedövning, utan kan istället få lokal bedövning. På detta sätt blir undersökningen mer effektiv samtidigt som den blir mindre påfrestande för den drabbade patienten.

Alla vinner på detta, inte minst patienterna. Jag längtar efter den dag när patienterna kan få diagnostik och behandling samtidigt, för det betyder så mycket.

Miden Melle-Hannah

Idén föddes när patientens operation ställdes in

Idén om instrumentet föddes för omkring fem år sedan när Miden var tvungen att ge en patient beskedet att hans operation hade ställts in, på grund av att operationen innan hade dragit ut på tiden. Patienten, som hade väntat en hel dag på fastande mage, fick gå hem igen och vänta på en ny operationstid. Då började Miden fundera på hur ett i grunden ganska enkelt ingrepp skulle kunna göras enklare och mer tidseffektivt för att undvika att patienter behövde vänta så länge i onödan.

Fått stöd och hjälp genom inkubatorn

Multi4 är sedan 2017 en del av Science Parks inkubatorsverksamhet, där hon bland annat fått stöd i att hitta de ekonomiska medel som krävts för att utveckla instrumentet.

Jag har fått ett fantastiskt stöd och hjälp från Science Park som varit avgörande för att få in riskkapital och kunna utveckla innovationen vidare. Min affärsutvecklare Henrik Engqvist är otroligt kompetent och har coachat mig i arbetet – en förutsättning för att vi lyckats ta oss dit vi är idag.

Miden Melle-Hannah

Inkubatorn är ett intensivt affärsutvecklingsprogram för företag med stor tillväxtpotential. Förutom värdefulla kontaktnät med företagare och investerare får deltagare i programmet kontinuerlig coachning och stöttning i allt från strategi och finansiering till marknadsföring och pitchövning. Här kan du läsa mer om vårt inkubatorprogram.

Juryns motivering:

”Revolutionerande instrument för cancerdiagnos och -behandling, utfört på några minuter tack vare helt ny och patenterad teknologi. Mindre lidande, betydande kosntnadsbesparingar och snabb behandling. ”

Om Quality Innovation Award

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundo­rientering och verkningsgrad. Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

I den internationella finalen i Tel Aviv presenterades vinnare i sammanlagt åtta olika kategorier. Av över 500 bidrag från 20 tävlande länder prisades förutom Multi4 även två andra svenska innovationer – NorDan och Region Gotland fick motta pris inom kategorierna ”business innovations” respektive ”offentlig sektor”.