Inkubatorbolaget HumanDoc vill frigöra mer tid för kontakt med utsatta individer

3 mars 2022

Science Park välkomnar ett nytt innovativt bolag till inkubatorn – HumanDoc. Grundaren och serieentreprenören Christina Melle har utvecklat ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet för företag inom omsorg- och familjehemsplacering. Nu hoppas hon att hennes innovation kan bidra till mindre administrativt arbete och mer tid för kontakt med utsatta barn, unga och vuxna.

– Genom att samarbeta med Science Park och inkubatorn förväntar jag mig att få hävstång i bolagsbygget och att kunna närma mig marknaden med min produkt. Jag har väldigt mycket erfarenhet inom målmarknaden, och Science Park kan komplettera dessa kunskaper och hjälpa mig att hålla hög fart i utvecklingen av bolaget, säger Christina.

Christina är specialiserad socionom med många års erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Hon driver sedan tidigare företag inom omsorg, föreläsning, konsultuppdrag och familjehemsplacering. Hennes senaste bolag HumanDoc AB står bakom Nordens första digitaliserade system för till exempel familjehemsplacerade barn- och ungdomar, samt individer i HVB-boenden, stödboenden och skyddade boenden. Systemet, som Christina själv använt sig av i sina egna verksamheter, ska nu utvecklas till en SaaS-tjänst (Software as a Service). De tänkta kunderna är både privata aktörer och offentliga verksamheter inom branschen.

Tidskrävande administration sker på bekostnad av barnen

Socialtjänsten och företag inom omsorg- och familjehemsplacering kämpar ständigt med att hinna med uppföljning och dokumentation. Administrationen slukar upp så mycket tid, att det ofta innebär att placerade barn får mindre fysisk tid med socialtjänst och utförare. Detta leder till att flera barn far illa i samhället.

Med hjälp av det automatiserade systemet bakom HumanDoc skapas lika utförliga rapporter, som om en socialsekreterare själv skrivit dokumentationen. På så sätt blir ett tidskrävande administrativt arbete komprimerat till bara några minuters jobb. Systemet gör dessutom att inga användare diskrimineras och förutsättningarna blir lika för alla, oavsett språklig och skriftlig kompetens.

Systemet är i uppbyggnadsfasen och kommer att lanseras i augusti 2022. Flera företag har redan visat intresse för att använda systemet så snart det är färdigt. Framåt finns tankar om utforska möjligheterna med bland annat Artificiell Intelligens, för att vidareutveckla innovationen. HumanDoc anslöt till inkubatorprogrammet i december 2021, med målet att hålla hög fart framåt.

I HumanDoc finns både nödvändiga erfarenheter och stora idéer om hur saker kan göras annorlunda i framtiden genom att låta fler nyttja den innovation Christina utvecklat. Vi ser fram emot att kunna berätta mer om HumanDoc framöver!

Joakim Gustavsson, affärsutvecklare på Science Park

Om inkubatorprogrammet

Science Parks inkubatorprogram riktar sig till startups med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet i Jönköpings län. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar 10 av dessa bolag till inkubatorprogrammet. Under inkubationstiden (6-24 månader) får programdeltagarna kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare i ungefär 4 timmar per vecka. Bolagen får även tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.