Här är vinnarna i Science Parks idétävling 2022

5 december 2022

I augusti utlyste Science Park en stor idétävling. Utmaningen för de tävlande var att dela med sig av en idé, produkt eller tjänst som på något sätt bidrar till att lösa en samhällsutmaning och göra världen till en lite bättre plats. Nu har tre vinnare utsetts och i år var det patientsäkerhet, ergonomiska hjälpmedel samt en omställningseffektiviserande pålningsmaskin som blev de vinnande koncepten.

Kategori: Idétävling

Vinnare:

Diana Shekli

Idé:

Felaktig läkemedelsanvändning är en komplex samhällsutmaning. Det kostar samhället mycket pengar och orsakar onödigt lidande för många människor. I många fall kan detta undvikas genom så kallade läkemedelsgenomgångar. Dessa utförs av läkare inom den hårt belastade sjukvården. Att låta öppenvården och läkemedelsexperter som apotekare utföra t.ex. läkemedelsgenomgångar och patientskolor skulle minska mängden felaktig läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och -inkluderingen inom vården. Det skulle också kunna öka kostnadseffektiviteten och minska miljöfarligt medicinskt avfall.

Pris:

10 000 kronor i utvecklingsmedel genom Science Park

Motivering:

Dania Shekli är en entreprenör som brinner för sin bransch och sin yrkesroll som apotekare. Hon har redan tidigt i livet funnit en passion för vård och omsorg om människan, då hon var med sin mamma på hennes apotek. Dania utvecklade samma intresse och passion som ledde henne fram till den affärsidé hon nu vunnit tävlingen med. Dania har arbetat ambitiöst och uthålligt med sin affärsidé för att förbättra vården för tusentals om inte miljoner människor, genom en förbättrad patientinformation och inkludering i den vård och medicinering som många människor får eller någon gång behöver i livet. Dania vinner idétävlingen mot bakgrund av hennes genomtänka idé som bidrar till en stor samhällsutmaning; hur vården kan bli ännu bättre och mer effektiv genom rätt information och inkludering i varje individs vård genom en patientskola.

Kategori: Produktutveckling

Vinnare:

John Savelid, FAUT Innovation

Idé:

Omställningen mot hållbar energi behöver vara effektiv och smart. Idag krävs till exempel en enorm arbetsprocess i många steg för att bygga en solcellspark. Tio tusentals pålar som ska hålla uppe solpanelerna ska ned i marken. Varje påle innebär stora manuella arbetsinsatser från flera individer. FAUT Innovation utvecklar en semi-automatisk pålmaskin som effektiviserar och automatiserar stora delar av pålningsarbetet och bidrar till att öka omställningstakten i samhället. Produkten kan tillämpas i byggandet av solcellsparker så väl som viltstängsel och odlingar.

Pris:

20 000 kronor i produktutvecklingsmedel genom Alten.

Tävlingspartner:

Alten

Motivering:

Faut har utvecklat en lösning som ger stora besparingar inom områden som kommer att växa framåt. Bolaget har utvecklat ett effektiviserande produktkoncept med en rad tillämpningar som var och en löser relevanta problem. Kärnan i produkten är en semi-automatisk pålmaskin med stor positionsnoggrannhet, som dessutom kan kompletteras med ytterligare automatisk montering av bland annat tråd- eller nätstängsel. Den stora vinsten med innovation, oavsett tillämpning, är att spara tid och pengar då den är autonom i mycket större utsträckning än dagens processer. Några av tillämpningsområdena är solcellsparker, viltstängsel och odlingar, vilket gör att produkten möjliggör viktiga omställningar och anpassningar med bäring på hållbarhet.

Bakom priset står Science Parks partnersbolag Alten, som är ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Så här säger Alten om sitt val av vinnare:

– FAUT har en tydlig vision om att kunna bidra till en hållbar utveckling, genom att effektivisera byggandet av solparker. Möjliggörandet av ett rationellt jordbruk genom att kunna effektivisera byggandet av stängsel som kan hålla undan djur för att minska skördeskador är en annan intressant aspekt. Idén är relativs mogen inom bland annat industridesign, mekanikkonstruktion, hårdvara/mjukvara och CE-märkning.

Kategori: Idétävling för studenter

Vinnare:

Ean Brink & Mohammad Shakeeb (Hälsohögskolan, Jönköping University)

Idé:

Ergonomiskt utformad datormus för individer som lever med rörelseproblem och nedsatt motorisk funktion, som påverkar armar och händer. Musen har en ”fen-struktur” som sträcker sig längs hela musen och fungerar som en stödskena mellan användarens fingrar. Detta bidrar till att användaren får större kontroll över musrörelser och knapptryckningar.

Pris:

20 000 kronor i utvecklingsmedel och en plats i Science Parks coworking.

Tävlingspartner:

Jönköping University

Motivering:

Entreprenörerna Ean Brink och Mohammad Shakeeb har utvecklat en muspekare som underlättar användandet för de miljontals människor som lider av så kallad Radial Dysplasia och som på grund av sin funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda traditionella muspekare. Det finns idag ingen lösning som adresserar detta problem och entreprenörerna har tagit fram en prototyp och har utfört tester som har gett goda resultat. På grund av uniciteten i lösningen och den positiva påverkan som den potentiellt kan ha på dessa människors liv är Ean och Mohammad en av vinnarna till årets idétävling.

Kategori: Inkubatortävling

I år kunde inget av de inkommande bidragen utses till vinnare i delkategorin ”Inkubatortävling”. Detta beror på att ingen av bidragen – i nuläget – möter Vinnovas strikta kriterier för antagning till inkubatorprogrammet.

– Det fanns flera intressanta bidrag som nu får ta del av våra affärsutvecklingsinsatser anpassad för affärsidéer i tidigare faser. Vi kommer att följa entreprenörernas utveckling och har såklart en förhoppning om att någon av dem på sikt kan ta steget in i inkubatorn, säger Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare i inkubatorn.