Årets unga styrelsetalang Hake Feka tar plats i styrelsen för Science Park Jönköping AB

28 mars 2023

I början av mars 2022 utsågs Hake Feka till Årets unga styrelsetalang – en utmärkelse som delas ut av StyrelseAkademien Jönköping inom ramen för Årets unga ledande kvinna. I och med utmärkelsen vann Hake en certifierad styrelseutbildning samt en plats som adjungerad styrelseledamot i Science Park Jönköping AB under ett års tid.

Utmärkelsen ska inspirera till fler jämställda styrelser

Vi vill förändra siffrorna och inspirera till ett värdeskapande styrelsearbete med en jämlik sammansättning. Hake är en imponerande ledare med en expertkompetens som är både viktig och efterfrågad i styrelserummen. Hon står för ett värderingsdrivet ledarskap och har en stor ödmjukhet för andra människor – men är samtidigt inte rädd för att ifrågasätta invanda mönster där hon ser en chans till förbättring, sa Hanna Aspklint, StyrelseAkademien, under prisutdelningen.

Hake Feka är jurist och har startat Jurediq AB där hon är VD. Science Park är stolta över att få involvera Hake i styrelsearbetet och i veckan medverkade hon på sitt första möte med styrelsen som består av representanter från bland annat Jönköping University, Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och näringslivet i regionen.

Vi i styrelsen för Science Park Jönköping ser fram emot att få möjligheten att lära känna och samarbeta med Hake under kommande år! Tillsammans med alla kollegor på Science Park så leder vi i styrelsen de operationella, taktiska och strategiska målen för Science Parks viktiga verksamhet runt hållbar innovation, affärsutveckling och framtida företagande i Jönköpings län. För oss så betyder kommande samarbete en möjlighet till nya perspektiv och infallsvinklar i vårt styrelsearbete och vi hoppas också att kunna bidra till Hakes egna utveckling genom möjligheten att skapa sig erfarenhet av styrelsearbete, ett större nätverk och möjlighet att påverka utvecklingen av Science Park framöver, säger Science Parks styrelseordförande Rickard Thorell.

Hake Feka: ”Nytänkande en självklarhet på Science Park”

Efter första styrelsemötet känns det väldigt bra – jag blev otroligt välkomnad av styrelsen. Redan under första styrelsemötet knöt vi kontakter och diskuterade hur vi förutom styrelsearbetet kan jobba tillsammans. Jag känner både att jag kan lära mig mycket men också att jag har något att bidra med. Jag ser särskilt fram emot att lära mig mer om det digitala utbudet som Science Park har men också den stora bredden inom verksamheten. Juristbranschen, som jag kommer ifrån är väldigt konservativ och det finns mycket jag kan ta med mig tillbaka till den. Till styrelsen tar jag med mig ledarskapet hos en ny generation där vi tänker på ett annorlunda sätt. Jag är glad att få ta plats i just Science Parks styrelse – här är nytänkande en självklarhet och det märkte jag direkt när jag kom in i styrelserummet. Till skillnad från en del tidigare upplevelser är styrelsen här inte främmande för att tänka annorlunda, sa Hake Feka efter styrelsemötet.

Årets unga styrelsetalang – mer än ett fint pris och en titel

Hake beskriver själv att hon har höga förväntningar på vad styrelsearbetet ska ge tillbaka.

Det här är inte bara något jag ska ta mig igenom – jag vill verkligen lära mig mycket och kommer att sätta mig in i hur man arbetar. Inte bara i styrelsen utan jag vill förstå verksamheten. Jag vill också se vad organisationerna som är representerade i styrelsen gör för att ta Science Park framåt utöver att vara ägare. En sak jag nog inte insåg under processens gång är vilken kraft initiativet Årets unga ledande kvinna har. Jag har redan fått flera frågor om att ta plats i styrelse och advisory boards. Utmärkelsen är så mycket mer än ett fint pris – det har redan gett ringar på vattnet och effekten märks direkt i praktiken. Att bereda plats i styrelser på det här sättet kan på riktigt göra skillnad i jämställdhetsfrågan.