Närbild på färgglada plastkorkar

Habo Plast är Årets nytänkare i Habo 2022

11 januari 2023

Den 10 januari var det för fjärde året i rad dags att dela ut utmärkelsen Årets nytänkare, som delas ut av Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län. I år var det Jimmy Östman, Andreas Grennvall, Frank Dankbaar på Habo Plast som fick ta emot priset och 15 000 kronor.

Tre män står i en fabriksmiljö och håller en stor vinstcheck.

Bakom priset står Tillväxtstiftelsen, som delar ut Årets nytänkare varje år i samtliga tretton kommuner i Jönköpings län. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort. På plats för att dela ut priset var Fredrik Göransson, ansvarig för regional utveckling på Science Park, Susanne Wahlström (M), kommunstyrelsens ordförande i Habo kommun, och Monika Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun.

Återvunnet och fossilfritt år 2025

Habo plast har under de senaste åren tagit stora kliv mot en mer cirkulär plastproduktion. De har arbetar målfokuserat med återvinning och produktutveckling och har även en ISCC-profilering som ytterligare ett steg mot en fossilfri plastproduktion. Målet är att allt material som erbjuds kunderna ska vara återvunna eller fossilfritt producerade år 2025.

Juryns motivering

Inom en bransch i tydlig förändring tar Årets Nytänkare i Habo kommun samhällsutmaningar till en affärsmöjlighet. Genom att aktivt bidra i sina kunders förflyttning mot en mer cirkulär ekonomi utvecklar det egna bolaget konkurrensfördelar som kunskapsföretag.

Om Tillväxtstiftelsen:

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.