Från vänster: Mats Johansson, styrelseordförande Gubbs Invest‚ Ann-Kristin Adolfsson, VD Saab Ventures AB; Conny Norman, VD Robowaste AB; Roger Persson, Investment Director Saab Ventures AB

Gubbs Invest etablerar nytt bolag med Saab Ventures – ska återvinna byggavfall

29 november 2018

I dag bränns 90% av Sveriges byggavfall vilket innebär att stora värden går upp i rök. Med visionen att ta till vara på avfallet utvecklar det nybildade bolaget, Robowaste AB, en sorteringsmaskin som ska hjälpa byggavfallshanterande företag att omvandla kostnader till intäkter. Nu går Saabs riskkapitalbolag Saab Ventures in med utvecklingskapital och spjutspetsteknologi för att, tillsammans med Gubbs Invest –  ägare av Normans AB, Wetterschakt AB och JRent AB – ta fram en fullskalig pilotanläggning i det nya bolaget Robowaste AB.

Normans AB har under många år drivit en verksamhet där man tar hand om olika typer av byggavfall. Under dessa år har man återkommande funderat på hur man kan ta hand om denna typ av avfall på ett mer effektivt och miljömässigt hållbart sätt. I dag bränner man nämligen upp den största volymen i stället för att återanvända de olika typerna av material som finns i blandat byggavfall. Bara i Jönköping bränns årligen 160 000 ton avfall vilket innebär att kostnader på uppåt 90 miljoner kronor går upp i rök. Tittar man på hela Sverige rör det sig om hela 7,1 miljoner ton avfall till en totalkostnad på 3,9 miljarder kronor varje år. Normans ABs funderingar ledde till att ett utvecklingsarbete påbörjades med ambitionen att kunna sortera denna typ av avfall.

Något som är riktigt stimulerande i detta projekt är att den affärsmodell som vuxit fram kommer att gynna alla parter som i dag hanterar avfall. I stället för att bränna upp avfallet skapas nya värden och miljön är den som gynnas allra mest.

Tomas Hagwall, affärsutvecklare, Science Park Jönköping

Antogs till Science Parks inkubator

Under våren 2018 antogs Robowaste AB till Science Parks inkubatorprogram med målet att gå från ord till handling och utveckla ett komplett och fullt ut automatiserat system som sorterar blandat byggavfall.

– Det har varit en fantastiskt spännande resa där vi har hjälpt till att koppla ihop det bästa från två världar. En unik idé, djup verksamhetskunskap och bevisad entreprenörsanda tillsammans med teknologi och kapital från ett världsledande och högteknologiskt bolag som Saab. Nu ska vi tillsammans utveckla detta system och göra miljön en tjänst genom att ta tillvara på stora volymer av byggavfall, säger Henrik Engqvist, affärsutvecklare på Science Park Jönköping.

Fullskalig anläggning nästa steg

Robowaste AB har nu utvecklat en prototyp i skala 1:10 som sorterar en stor mängd olika material. Väsentliga delar av teknologin och konceptet är verifierat och nästa steg handlar nu om att bygga en fullskalig anläggning och att integrera spjutspetsteknologi från Saab i syfte att öka prestandan ytterligare.

– Detta är något som avfallsbranschen har funderat på under lång tid. Alla inser att det finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster med att sortera denna typ av avfall men ingen har hittills lyckats lösa detta på ett effektivt och robust sätt. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Saab kommer att visa marknaden något helt nytt och revolutionerande. Planen är att vi ska testa vårt fullskaliga system under Q2 2019 tillsammans med en större avfallsaktör på marknaden, säger Conny Norman, VD Robowaste AB.

Saab Ventures ser med spänning fram emot att starta ytterligare ett projekt i Jönköpingsregionen.

För Saab Ventures innebär detta ytterligare en möjlighet att använda försvarsteknologi för att skapa samhälls- och miljönytta. Detta är den andra investeringen för Saab Ventures där Science Park Jönköping är inblandade.

Roger Persson, Investment Director, Saab Ventures