Två män står på en scen och pratar framför en publik

Framtidsdagen gav känsla av allvar och hoppfullhet inför framtidens utmaningar

24 januari 2023

Den 20 januari arrangerade Science Park ”Framtidsdagen” på konserthuset Spira i Jönköping. Dagen samlade över 100 individer från Jönköpings län, som på olika sätt arbetar med att utveckla och främja det regionala näringslivet. Fokus låg på att lära sig mer om viktiga omvärldstrender som kommer att påverka länets företagande både på kort och lång sikt.

Under dagen fick deltagarna ta del av fem föreläsningar med några av Sveriges vassaste trendspanare:

  • Peter Siljerud, Futurewise, ”Morgondagens kund – om nya beteenden och värderingar”
  • Helena Nordström, Placebrander, ”Morgondagens kompetens och mötesplatser”
  • Joakim Jansson, DigJourney, ”Framtidens affärer genom Digital transformation”
  • Jörgen Ramnelöv och Bobo af Ekenstam, Docere, ”Resiliens – förmågan att stå emot, ställa om och återhämta sig när förändringen är ett faktum”
  • Nina Al-Ghussein och Olivier Rostang, Kairos Future, ”Grön omställning ­– affärslandskap i förändring”

Trender, dystra omvärldsspaningar och tips för fortsatt arbete

Föreläsarna sammanfattade de fem trendrapporter som tagits fram under 2022 på uppdrag av Science Park, och som en del av utvecklingsprojektet Preview. Vi fick ta del av nya trendande fenomen så som ”Brysseleffekten”, ”Quiet quitting” och virala ”ChatGPT”, tillsammans med handfasta tips på hur länets organisationer själva kan arbeta vidare för att på ett bättre sätt kunna möta framtidens utmaningar.

Samtidigt som Framtidsdagen gav värdefulla insikter och inspiration till deltagarna, gav den också en tydlig bild av de allvarliga utmaningar som näringslivet och samhället står inför. Akut klimatkris, krig, ekonomisk osäkerhet, energibrist och etiska dilemman inom den digitala utvecklingen var samtalsämnen som präglade presentationerna. Det blev också tydligt att trenderna och omvärldsförändringarna utgör stora utmaningar – men också stora möjligheter. Så här sammanfattar deltagaren Johan Svedberg, näringslivs- och turismutvecklare på Gnosjökommun dagen:

– Framtidsdagen var väldigt spännande. Talarna som presenterade sina framtidsspaningar gjorde att man i dessa negativa tider ändå kunde se möjligheterna som ligger framför oss. Att få lyssna på Doceres tankar om hur vi förbereder oss för framtiden kompletterade Futurewise och Placebranders spaningar om morgondagens kunder, kompetens och mötesplatser på ett väldigt bra sätt. Jag lämnade Jönköping med många tankar, en positiv hållning till framtiden och hopp om att kunna utveckla min kommun vidare.

Två personer diskuterar i bland flera andra personer.

En språngbräda mot fortsatta fördjupningsinsatser

Efter Framtidsdagen har länets kommuner möjlighet att ta del av fördjupningsinsatser kopplat till någon eller flera av de trender och utmaningar som identifierats som extra viktiga för regionen. Detta tillsammans med Science Park och involverade konsulter inom projektet.

– Framtidsdagen blev ett bra tillfälle för regionens aktörssystem att kraftsamla kring trend- och framtidsfrågor. Nu fortsätter arbetet med att formulera fortsatta kompetensutvecklingsinsatser och identifiera hur deltagande kommuner kan arbeta vidare med fördjupning av olika områden. Vi kommer att fånga upp olika delar av det som lyftes under dagen för att göra fortsatta insatser med regionalt och kommunalt perspektiv, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

Två personer står vända mot varandra på en scen framför en bildskärm.

Preview, finansiärer och partners

Framtidsdagen arrangerades inom ramen för projektet Preview. Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län. Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och projektet Kvalitetsutveckling 2.0 samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Science Park har tillsammans med fem konsulter tagit fram fem trendrapporter. Här kan du ladda ned rapporterna:

  1. ”Morgondagens kompetens och mötesplatser” av Placebrander (november 2022)
  2. ”Morgondagens kund” av Futurewise (december 2022)
  3. ”Digital transformation” av Digjourney (januari 2023)
  4. ”Resiliens” av Docere (januari 2023)
  5. ”Grön omställning” av Kairos Future (januari 2023)

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.