Skogsbrand med mycket rök

Inkubatorbolaget Forestgard vill stötta räddningstjänsten vid skogsbränder – ska minska antalet oplanerade bränder

24 februari 2023

Varje år brinner det i terrängen, och risken för skogsbränder har i takt med klimatförändringarna ökat markant de senaste åren. Science Parks inkubatorbolag Forestgard jobbar för att förstärka räddningstjänstens resurser vid släckningsinsatser i otillgänglig terräng. Med utgångspunkt från Jönköping Airport kan de säkra brandberedskapen för stora delar av södra Sverige.

I bolaget som drivs av Johan Larsson, Mirela Matasari och Henrik Lindberg finns kompetens inom både skogsbruk och flyg. Henrik är idag verksam inom bruksflyg med fokus på att hitta fjärrvärmeläckor från luften. Genom att äga och drifta egna vattenbombande flygplan – och med tillgång till verkstad och hangar – kan de förkorta inställelsetiden väsentligt vid pågående skogsbränder. Planen är att på sikt kunna säkra beredskapen i hela Skandinavien.

Det har inte undgått någon att vi påverkas av klimatets förändringar. Denna sommar har det varit mycket påtagligt att vi står inför nya utmaningar som vi människor skapat. På kontinenten har de länge kämpat med torra somrar som lett till fler och mer omfattande skogsbränder som resultat. Även i Sverige har vi på senare år haft rejäl torka – varje år brinner det i terrängen. I takt med klimatförändringarna ökar riskerna för brand i skog och mark och vi har sannolikt bara sett början på den utveckling som väntar,.

Henrik Lindberg, affärsutvecklare på Science Park

Idén bakom Forestgard är att skogsägare ska själva kunna larma Forestgard, som omedelbart kan skicka upp vattenbombande flygplan och starta släckningsarbetet. Genom att minimera tiden till insats och maximera släckningsresursen planerar Forestgard att initialt kunna minska oplanerade bränder med cirka 25%.

Utmaningen är fortfarande tiden till insats och mängden vatten som kommer tidigt i brandförloppet. De allra flesta skogsbränderna skulle kunna släckas med vattnet i en petflaska om man är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tiden från brandens start till att släckning påbörjas är helt kritisk för att stoppa brandförloppet. Även om räddningstjänsten snabbt larmas kan det även idag ta lång tid för att eskalera insatsen till flygande resurser och vattenbombande flygplan.

Henrik Lindberg

Forestgard är sedan våren 2022 en del av Science Parks inkubatorprogram där de jobbar tillsammans med affärsutvecklaren Anders Nyberg.

Vi har fått förmånen och förtroendet att stötta Forestgard i starten av deras verksamhet. Just nu ligger fokus på affärsmodell och affärsplan, samt att skapa förutsättningar att komma igång. Flera kunddialoger är initierade och jag tror att vi snart kommer att kunna släppa flera spännande nyheter om bolaget och deras verksamhet. Forestgard är ett strålande exempel på en så kallad impact-driven företagsstart – ett bolag med fokus på att skapa samhällsnytta.

Anders Nyberg, affärsutvecklare i Science Parks inkubator.