Teamet på Medster.

E-learningplattformen Medster effektiviserar sjukvårdens fortbildning

14 januari 2019

I en tid där den medicinska kunskapen förnyas allt fortare ställs nya krav på hälso- och sjukvårdssektorns fortbildning. Medster har utvecklat en tjänst som gör att personer med spetskompetens inom sjukvård effektivare kan sprida sin kunskap via en marknadsplats och e-learningplattform.

Den medicinska kunskapen förnyas allt fortare, vilket ställer allt högre krav på kontinuerlig utbildning av vårdpersonal. Att sjukvårdssektorn har svårt att möta det kravet bevisas av upprepade undersökningar som visar på en stadig nedgång av antalet utbildningsdagar för läkare i Sverige. Paradoxalt nog har även andelen tid som vårdpersonal lägger på patienter kraftigt minskat. Därför behöver hälso- och sjukvården, för att klara sitt framtida uppdrag, under decennier framöver genomföra massiva fortbildningsinsatser, men utan att tiden för patienterna minskar ytterligare.

Medster frigör tid till patientkontakt

Genom att effektivisera sjukvårdens fortbildning med online-kurser möjliggör Medster för fler att lära sig mer, samtidigt som tid till mer patientkontakt frigörs när kursdeltagarna kan vara kvar i produktion. Idén vilar på grundtanken om att förvalta den nordiska traditionen av oberoende, transparens och att dela med sig av kunskap.

Bakom idén och företaget står John Terlinder, barnläkare och tidigare anställd som överläkare och studierektor i barnmedicin. Med tjänsten vill han eliminera det hinder för lärande som reseavstånd kan innebära. Tjänsten erbjuder all hälso- och sjukvårdspersonal de möjligheter den digitala tekniken ger för att ta del av och dela med sig av kunskap. Med parollen att ”alla ska våga lära sig mer” vill Medster sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag.

Det finns i dag så många duktiga sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i svensk sjukvård, med pedagogisk kompetens som inte når ut med sin kunskap. Medsters vision är att ge hela sjukvårdssystemet, och i förlängningen världen, tillgång till deras kunskap.

John Terlinder, grundare, Medster

Kurser skapade av specialister inom vården

Medsters kurser och innehåll skapas av specialister i vården och hålls hela tiden uppdaterade. Flertalet av utbildningarna är certifierade av LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) och tjänsten har tagits väl emot av det svenska sjukvårdssystemet, med över 250 kursdeltagare de första sex månaderna. Nu är siktet inställt på att fortsätta att sprida kunskap, i Sverige, men även internationellt. Först ut är Norge, där den första kursen startar redan i februari 2019.

Medster är ett av de senaste bolagen som antagits till Science Parks inkubatorprogram, där tillväxtbolag stöttas i affärsutvecklingsprocessen.

John har genom Medster satt fokus på något viktigt och fått ett väldigt bra gensvar. Johns stora kunskap och kontaktnät borgar för att Medster inom kort kommer att kunna bredda sitt utbud både, innehållsmässigt och språkmässigt. På så vis kan Medster sprida kunskap brett vilket skapar stora värden för både vårdpersonal och arbetsgivare, allt för att ge vårdtagare bästa tänkbara vård. Vi ser en stor potential i bolaget och kommer att tillföra vad vi kan för att hjälpa Medster framåt.

Henning Lindberg, affärsutvecklare, Science Park Jönköping

– Inkubatorsprogrammat på Science Park har gett ett ovärderligt tillskott till Medsters vision om att sprida kunskap. Efter att ha arbetat som barnläkare och överläkare i många år kan jag väldigt mycket om barnmedicin, men besitter inte själv kompetenserna inom många områden gällande företagande. Genom inkubatorsprogrammet har Medster fått tillgång till en lång rad drivna individer med precis rätt kompetens, säger John Terlinder.