En uppfälld laptop visar ett statistikverktyg på skärmen.

Carefox lanserar Sveriges första verksamhetsstöd för privat hemtjänst

17 mars 2014

Nu lanseras Sveriges första verksamhetsstöd helt anpassat för privat hemtjänst. Carefox är utvecklat för att effektivisera schemaläggning, underlätta insatsplanering och hantera dokumentation i ett och samma webbaserade program.

– Den positiva respons vi fått från de privata hemtjänstföretagen har varit större än vi kunde föreställa oss och vi ser fram emot att tillsammans med branschen kunna fortsätta att utveckla äldreomsorgen i Sverige, säger Kristian Hyttinen, Affärsområdeschef på Carefox.

– Det som idag är programmet och företaget Carefox växte fram helt och hållet ur frustration förklarar Vilbert Soleymanian vd på hemtjänstföretaget Basic Care Unit och en av grundarna till Carefox. Vi har sedan 2009 letat efter det optimala verksamhetsstödet för vårt eget hemtjänstföretag, men insåg till slut att vi var tvungna att skapa det själva.

Utgår från vårdtagarens behov

Det som är unikt med Carefox är att systemet utgår ifrån vårdtagarens behov och önskemål istället för att enbart fokusera på utförandet av insatsen. Carefox är utvecklat som ett komplett verksamhetsstöd, som väver samman de olika delarna av din verksamhet. Delar som medarbetarschema, dokumentation och planering. Detta möjliggör att Carefox kan planera när, var, hur och vem som ska utföra insatserna, utifrån vårdtagarens önskemål, istället för att bara planera att de ska utföras.

Dokumentation i realtid säkrar kvalitet

Programmet innehåller också en kvalitetssäkring genom att medarbetarna registrerar sig hos vårdtagaren, ser vad som ska utföras och på plats dokumenterar vad som gjorts och vad som återstår. Dokumentationen sker i realtid vilket gör det enkelt för programmet att planera om de insatser som inte har utförts.

– Det växande behovet av äldrevård är en global utmaning så vi ser definitivt möjligheten att växa internationellt framöver säger Kristian Hyttinen.

Carefox är en del av inkubatorprogrammet på Science Park Jönköping.