Ett foto på vinnarna inom initiativet Årets unga ledande kvinna 2023. I förgrunden står Karolina Malmlöv, Jonna Gustafsson och Maja Karlsson med diplom och statyetter i händerna. På en scen i bakgrunden syns några av de övriga 17 nominerade ledarna.

Årets unga ledande kvinna 2023 – här är årets vinnare

8 mars 2024

Under en prisceremoni på Science Park Towers i Jönköping den 6 mars 2024 utsågs vinnarna av utmärkelserna inom ramen för Årets unga ledande kvinna 2023. Av 172 nominerade tilldelades tre personer de prestigefyllda utmärkelserna Årets unga ledande kvinna, Årets unga ägande kvinna och Årets blivande styrelsetalang. Stort grattis önskar vi Maja Karlsson, Jonna Gustafsson och Karolina Malmlöv!

Maja Karlsson – Årets unga ledande kvinna 2023

Maja Karlsson, kommunpolis på Polismyndigheten, tilldelades utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 2023.

Maja är född 1990 och har det viktiga uppdraget att stärka samverkan mellan polis och andra samhällsaktörer. Hon möter systematiskt och målinriktat utmaningarna inom det brottsförebyggande arbetet och arbetar engagerat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Med stort fokus på samverkan och relationsbyggande har Maja framgångsrikt ökat Polisens förtroende hos olika målgrupper.

Förutom den stora äran vinner Maja ledarskapscoachning för sig själv och sin arbetsgrupp från vår partner Combitech. Hon vinner dessutom ett årskort på Friskis, också partner till Årets unga ledande kvinna.

Juryns motivering

Den här ledaren har med inspirerande ledarskapsförmågor och insatser lett sitt team med framgång. Det är inte bara hennes professionella prestationer som imponerar, utan även hennes personliga egenskaper och engagemang. Genom sin ledarstil har hon byggt upp ett djupt förtroende och skapat en atmosfär där människor trivs och vill utvecklas. Hon är en sann förebild genom sitt sätt att lyfta de personer som hon har i sin omgivning och att bygga starka, gränsöverskridande nätverk.

I en tid av förändring har den här ledaren visat prov på sin förmåga att hitta nya vägar och överträffa förväntningarna inom sin organisation. Hon sprider ljus och inspiration och vågar samtidigt visa sig sårbar. Hon tar sig an olika utmaningar med en imponerande viljestyrka. Med sitt ödmjuka och inspirerande ledarskap har den här omtyckta ledaren inte bara gjort en betydande skillnad i sitt arbete, utan även i många människors liv. Genom sina enastående insatser och mod inspirerar hon sin omgivning och är en sann förebild för framtidens ledarskap. Årets unga ledande kvinna är Maja Karlsson.

Jonna Gustafsson – Årets unga ägande kvinna 2023

Jonna Gustafsson, grundare och ägare av bolaget Essnce, tilldelades utmärkelsen Årets unga ägande kvinna 2023.

Jonna, som är född 1993, har med imponerade entreprenörsanda lyckats bygga upp och framgångsrikt driva bolaget Essnce – ett e-handelsföretag inom beautybranschen med fokus på parfymer. Genom skarpa marknadsstrategier har hon, på kort tid, lyckats tilltala en stor målgrupp via digital marknadsföring, vilket lett till ökad tillväxt och omsättning. Med sitt driv och sin starka vilja att förändra en bransch som på ägarsidan domineras av män har Jonna åstadkommit imponerande resultat och är en stor förebild i sitt sätt att äga och driva bolaget framåt.

Förutom den stora äran vinner Jonna individanpassad ledarträning via vår partner Orientor. Hon vinner dessutom ett årskort på Friskis, också partner till Årets unga ledande kvinna.

Juryns motivering

Genom sitt nytänkande har hon framgångsrikt utvecklat och förvaltat en verksamhet som inte bara speglar hennes passion utan också visar på en imponerande strategisk insikt. De många nomineringarna från olika håll understryker kraften av hennes entreprenörskap och företagsamhet. Hennes tydliga strategi och förmåga att förutse och hantera tillväxt visar på en imponerande affärsförståelse.

Det mod hon uppvisat genom att lämna en etablerad anställning och satsa på sitt eget företagande är beundransvärt. Hennes förmåga att identifiera och nyttja sina egna styrkor har skapat en grund för framgång och självförtroende. Det visar dessutom på en stor potential att generera arbetstillfällen och bidra till ekonomisk tillväxt. Hon är utöver detta en skicklig marknadsförare och har skapat ett välkänt varumärke som når över alla åldrar.

Den här entreprenörens imponerande prestationer under det senaste året gör det till ett enkelt val att tilldela henne titeln. Årets unga ägande kvinna är Jonna Gustafsson.

Karolina Malmlöv – Årets blivande styrelsetalang

Karolina Malmlöv, COO på Paprtect, tilldelades utmärkelsen Årets blivande styrelsetalang 2023.

Karolina, som är född 1991, har i sin roll som COO på Paprtect, framgångsrikt navigerat genom utmaningar och internationell expansion. Paprtect, som utvecklat en hygienartikel för offentliga pekskärmar, är ett nytt innovativt bolag som vuxit under Karolinas ledning. Hennes passion för ständig förbättring och att ta sig an nya marknader gör henne till en förebild och inspirationskälla för framtidens ledarskap.

Förutom den stora äran vinner Karolina en plats på utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, en två-dagars certifierad styrelseutbildning samt ett års medlemskap i Styrelseakademien. Hon bereds även plats som adjungerad styrelseledamot i ett av Entreprenörinvests intressebolag under ett års tid, med start enligt överenskommelse. Karolina vinner dessutom ett årskort på Friskis.

Juryns motivering

Genom att grunda och driva egna bolag, har hon visat en enastående förmåga att identifiera och lösa marknadsbehov med kreativa lösningar för att förhindra ett utbrett problem med stölder inom en av Sveriges största ungdomsidrotter. Hennes arbete har erkänts med prestigefyllda priser, som ett bevis på hennes förmåga att skapa värde och innovation. Dessutom har personens påföljande karriär ytterligare demonstrerat en bredd av kompetens, från affärsutveckling till marknadsföringsstrategier, och framför allt hennes engagemang för hållbarhet och etik inom affärsvärlden.

Via hennes förmåga att skapa starka team och främja en kultur av inkludering och tillväxt exemplifieras den moderna styrelsetalangen; drivet av innovation, ledarskap och ett oöverträffat engagemang för affärsutveckling och hållbarhet. Årets blivande styrelsetalang är Karolina Malmlöv.

Årets unga ledande kvinna

Årets unga ledande kvinna är ett initiativ som startades 2015 av Ridsportalliansen. Syftet är att öka andelen kvinnor bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder under 35 år. Med årets nominerade har totalt 205 kvinnor tagit plats på listan genom åren. Utmärkelsen drivs av Science Park, Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län och möjliggörs genom projektets partnerföretag.